Inspiratieblog: 5 tips voor een vlotte overgang van 2 naar 3

Maaike van Goozen is leerkracht groep 3 en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. Een aantal jaar geleden kwam bij Maaike op school de doorgaande leerlijn groep 2/3 ter sprake. Ze vonden als team dat ze meer konden aansluiten bij de behoeftes van kinderen om het gat te verkleinen. In dit blog lees je haar tips om dit te bewerkstelligen.

Het is een onderwerp waar menig leerkracht mee worstelt. De overgang van groep 2 naar groep 3. Hoe laten we deze het beste aansluiten bij de kinderen? Bereiden we de kinderen van groep 2 goed voor, of passen we het programma in groep 3 aan? In deze blog geef ik je 5 tips die bij ons op school goed gewerkt hebben.

Tip 1: Werk in circuitvorm

De eerste stap die wij hebben genomen is het in gang zetten van werken in circuits. Zowel in groep (1)/2 en groep 3 gebruiken wij deze werkvorm regelmatig. Een circuit kan bestaan uit een aantal werkjes die gedurende de week rouleren zodat alle kinderen aan de beurt komen. Maar een circuit kan ook meerdere korte onderdelen hebben waarbij kinderen op dezelfde dag doordraaien.

Een groot voordeel van het werken met circuits is de begeleiding voor jou als leerkracht. Als een circuit uit vijf onderdelen bestaat, kun je ervoor zorgen dat vier van deze onderdelen zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de spellen uit de spellenpakketten van Kleuteruniversiteit inzetten. Of een zelfstandige verwerking van een thema opdracht. Het vijfde onderdeel is dan een activiteit bij de juf. Dit is een kleine kring die je op ieder gewenst niveau kunt uitvoeren.

Tip 2: Zet thematisch werken door in groep 3

Veel collega’s zullen met een leesmethode werken. Deze methodes zijn vaak opgebouwd rondom verschillende thema’s die wij uitdiepen. Hiervoor gebruiken we (plus)projecten van Kleuteruniversiteit. Het voordeel van werken met de plusprojecten is dat er een prentenboek centraal staat. Dit nodigt vaak uit tot lees- en schrijfactiviteiten. Het werken rondom een thema in groep 3 vraagt van de leerkracht wel enige flexibiliteit. Je moet op zoek naar lessen die je in een thema ‘sausje’ kunt gooien. Een keertje niet de woordenschatles uit de methode, maar bijvoorbeeld de moeilijke woorden van het thema bespreken. Doordat wij veel met circuits werken in de middag hebben we ook extra tijd voor thema’s. In deze circuits zitten vaak lees/schrijf- en rekenactiviteiten rondom het thema waaraan we werken. Daarnaast hebben wij ook altijd een huishoek die we samen met de kinderen inrichten rondom het thema.

Tip 3: Maak veelvuldig gebruik van bewegend leren

Zowel in de kleutergroep als in groep 3 kun je bewegend leren goed inzetten. Fijn voor kinderen die stilzitten nog lastig vinden, maar ook zeker heel goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen. In de kleutergroepen maken wij veel gebruiken van activiteiten die je in de kring of speelzaal kunt doen. In groep 3 koppelen we het bewegend leren steeds meer aan de lesstof. Zo lezen we het rijtjesboek niet klassikaal, maar met een opdracht waarbij kinderen mogen rondlopen of bepaalde bewegingen moeten uitvoeren. De kinderen zijn enthousiast en het geeft jou gelegenheid om het concentratievermogen van de groep weer even op te laden.

Tip 4: Creëer gezamenlijke momenten voor groep 2 en groep 3

Gedurende het jaar hebben wij drie keer een leiderschapsmoment. Wij zijn een ‘leader in me’ school waarbij we kinderen leiderschap aanleren. In het kort betekent dit dat we kinderen leren om van en met elkaar te leren. Hoe kun je iemand het beste helpen? Tijdens deze leiderschapsmomenten halen kinderen uit groep 3 de kinderen uit groep 2 op. De ene helft van de kinderen speelt buiten met de kleuterleerkrachten de andere helft van de groep komt naar groep 3. Hier worden in circuitvorm drie activiteiten aangeboden die kinderen samen kunnen uitvoeren. De gooi-tel-bedek bladen van Kleuteruniversiteit worden hierbij bijvoorbeeld ingezet. Het doel hierbij is dat kinderen van elkaar leren. Daarnaast is het voor de kinderen van groep 2 fijn om alvast even in groep 3 te kijken. Later die week wisselen de groepen om, zodat de andere helft kan komen kijken in groep 3.

Tip 5: Maak gebruik van klaarwerk in groep 3

In de meeste kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van een planbord. Kinderen kun hier zelf kiezen en aangeven wat ze gaan doen. In mijn groep 3 kunnen kinderen dit nog steeds doen. Nadat ze een verwerkingsopdracht af hebben (het schrift van lezen of rekenen), kiezen ze zelf een klaaropdracht. Deze opdrachten zijn specifiek gericht op rekenen of lezen en zijn vaak wat vrijere opdrachten. Denk hierbij aan stempelbladen, letterdozen, materialen rondom het thema waaraan we werken, etc. Als kinderen gewend zijn om op deze manier te werken, lukt dit kinderen vanaf begin groep 3 al zelfstandig. Deze tijd kun je als leerkracht goed gebruiken om met kleine groepen kinderen aan de slag te gaan.

Ik hoop dat deze tips je geïnspireerd hebben om je aan het denken te zetten over jullie doorgaande leerlijn en zo de groepen dichter bij elkaar te laten komen. Misschien komen jullie met elkaar ook wel tot mooie initiatieven of heb je zelf andere goede tips! Voor vragen kun je mij altijd mailen: ambassadeur@kleuteruniversiteit.nl 

Ook raad ik de Vrienden van Kleuteruniversiteit groep op Facebook aan voor het delen van inspiratie, het downloaden van leuke extra’s en reageren op blogs.