Archief / april, 2019

Inspiratieblog: iedere dag een beetje beter? Zo doe je dat!

Sigrid Olivier is werkzaam op CBS Het Baken in groep 1/2 en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. Een aantal jaar geleden werd er op haar school ingezet op een ‘verbetercultuur’. Een onderdeel van dat traject is het verbeterbord waarmee ze in haar groep al snel aan de slag ging. Twee jaar later is het bord een onmisbaar onderdeel in de klas geworden en worden ze schoolbreed ingezet. In dit blog vertelt Sigrid over het werken met het verbeterbord en geeft ze tips waarmee je zelf direct aan de slag kunt.

Verandering
Er heerste een eilandjescultuur bij ons op school. Niet alle talenten en ervaringen van het team werden benut. Zonde, vond onze directie! Daar moest verandering in komen. Af van de ‘eilandjes’ en op weg naar ‘wijlandjes’ onder begeleiding van Stichting LeerKRACHT. Hun motto is: ‘Samen werken aan nog beter onderwijs. Een cultuur waarin je als leraren van elkaar leert en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert.’ Dat klinkt mooi in theorie, maar hoe werkt het in de praktijk? Wat zou er gaan veranderen in mijn groep? En zou ik er ook iets aan hebben bij de kleuters?

Verbeterbord team
De eerste stap die we hebben genomen op weg naar een ander schoolklimaat was het zogenaamde verbeterbord voor het team. Alle vergaderingen kwamen te vervallen en maakten plaats voor bordsessies van maximaal 15 minuten. Het verbeterbord bracht interne veranderingen met zich mee. Voortaan zouden wij samen problemen oplossen waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Iedereen ziet op het bord aan welke punten worden gewerkt en hoe dat zou gebeuren. Op deze manier worden problemen gevisualiseerd en wordt verbeteren een structureel onderdeel van het werk op school.

Bordsessie
Bij iedere bordsessie heeft er een collega de leiding. Deze collega leidt de bordsessie in goede banen. Een andere collega is notulist en nog een collega bewaakt de tijd. De punten op het bord worden stap voor stap besproken. We beginnen met de check-in om na te gaan of alle collega’s kunnen participeren aan de bordsessie. Vervolgens gaan we aan de slag met verbeterpunten en proberen we oplossingen aan te dragen. Dit was een enorme verandering en verbetering met voorheen. Die lange vergaderingen behoorden tot de verleden tijd. Eindelijk werd er weer over onderwijs gesproken. Een verademing!

Het verbeterbord in de klas
Zou het verbeterbord ook een plaats in mijn klas kunnen krijgen? Deze vraag kwam al snel in mij op. Eigenaarschap is een veelgehoorde term wanneer er wordt gesproken over 21st century skills, maar ik vond het altijd lastig om dit in de praktijk vorm te geven. Recentelijk waren we wel gestart met een leerlingenraad bij ons op school, maar de bezetting van de raad bestaat uit kinderen uit hogere groepen. Kun je kleuters ook een stem geven? En hoe doe je dat dan in een groep van meer dan 30 kleuters? Kun je iedereen wel echt ‘horen’? En wat als de voorstellen van de kinderen ‘onredelijk’ zijn? Stel dat we de muur roze verven moeten verven of ze vinden dat er een kermis op het schoolplein moet komen! Er was maar een manier om daar achter te komen.

Lees verder →

Inspiratieblog: Structuur aanbrengen in denkpatronen met de Thinking Maps

Nathalie Vermeule is leerkracht groep 1/2 op Communityschool de Kameleon en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. In haar vorige blog heeft Nathalie  over de Noordwijkse Methode verteld waarmee schoolbreed wordt gewerkt. Binnen De Noordwijkse Methode wordt er gebruik gemaakt van diverse activerende werkvormen. In dit blog vertelt Nathalie je er meer over.

In mijn vorige blog schreef ik over de Noordwijkse Methode en over de atelierlessen die wij op onze school aanbieden. Binnen deze lessen maken we gebruik van verschillende activerende werkvormen. Deze werkvormen zijn met enige aanpassing ook zeer goed te gebruiken bij de kleuters. Een van de meer bekendere werkvormen is een woordweb of mindmap. Nu wil ik je graag kennis laten maken met een nieuwe werkvorm: The Thinking Maps. Hiermee help je kinderen om ideeën te visualiseren.

The Thinking Maps

Tijdens de studiedagen van de Noordwijkse Methode werd ons team geïnspireerd door de verschillende werkvormen die binnen de methode worden gebruikt. Frum van Egmond (oprichter van de Noordwijkse methode) gebruikt deze werkvormen ter kennismaking. Deze werkvormen worden The Thinking Maps genoemd. Thinking maps zijn denkkaarten, gekoppeld aan denkprocessen. De kaarten helpen het denken te visualiseren en concrete beelden te creëren van abstracte gedachten. Er zijn in totaal acht verschillende thinking maps waar de kinderen ook verschillende strategieën mee leren. Hieronder vind je een aantal voorbeelden:


See-Think-Wonder:

Bij deze strategie is het bedoeling dat de kinderen beschrijven wat ze zien. Vervolgens gaan ze erover nadenken en stellen zich tot slot de vraag: wat zou ik erover willen weten? Dit kunnen de kinderen in tweetallen bespreken, daarna is het de taak van de leerkracht om hierop terug te komen. Wat zie ik op de platen? Ik denk erover na. Wat zou ik erover willen weten?

Lees verder →

Informatieblog: Gemak voor de leerkracht en een feest voor iedereen!

Juf Annelieke is leerkracht groep 1/2/3 van Jenaplanschool De Open Hof in Hoogerheide. In dit blog vertelt ze over hoe ze van elke feestdag op school een feestje maakt voor iedereen met behulp  van de pakketten van Kleuteruniversiteit.

We zijn ruim over de helft van het schooljaar, dat betekent dat er weer een aantal feestelijke dagen aan zitten te komen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk en gezellig, maar de organisatie van deze dagen kost altijd aanzienlijk veel tijd. Tijd die ik eigenlijk niet heb. Richting het eind van het schooljaar organiseer ik ook nog de Koningsspelen, het schoolfeest en de meester- en juffendag.

Een aantal jaar geleden zat ik werkelijk met mijn handen in mijn haar. Ik zat weer in de feestcommissie en er moesten weer activiteiten bedacht worden. Wat moest ik nu weer uit de hoge hoed toveren? Ik was op zoek naar iets dat niet teveel tijd kost qua organisatie, want er waren ook nog 1001 andere dingen die geregeld moesten worden. Ik ben toen uitgekomen bij de feestpakketten van Kleuteruniversiteit. Het eerste feest waarbij ik een pakket gebruikte was Koningsspelen. Dat was  een geweldig geslaagd feest geworden (zelfs voor mij als juf)! Over de pakketten rond de Koningsspelen schreef ik al eerder een blog. Datzelfde jaar heb ik tijdens de juffendag het sprookjesfeest gebruikt en het was wederom echt een feestje. Wat maakt de feestpakketten van Kleuteruniversiteit nu zo fijn en leuk om te gebruiken? Lees verder →