Kleuteruniversiteit maakt ook apps voor iOS (iPad/iPhone) en Android. Onze apps zijn veilig voor kinderen:

  • Géén in-app aankopen
  • Géén reclamebanners in de app
  • Géén integratie met sociale netwerken
  • Wij verzamelen géén persoonlijke informatie

Klankklas 1

klankklas1

Klankklas biedt spelenderwijs de klanken aan die tijdens de eerste periode van het leesproces aan bod komen: m – r – p – i – aa- s – v – e. Daarnaast worden er diverse begrippen aangeboden die eveneens belangrijk zijn voor het aanvankelijk lezen nl; eerste, begin, middelste, eind, achteraan, als laatste enz.

Spelenderwijs krijgen de kinderen vriendelijke feedback en worden beloond voor een goed antwoord. De app klankklas wordt aangeraden door kleuterjuffen. Lees hier recensies van ervaringsdeskundigen:

http://susanspekschoor.nl/klankklas-1


Klankklas 2

klankklas2

De klanken die in deze app aan bod komen zijn: t, oo, n, ee, b. Lees hier een recensie:

http://susanspekschoor.nl/klankklas-2


Klankklas 3

klankklas3

Ook deze app biedt spelenderwijs de diverse klanken aan die tijdens de eerste periode van het leesproces aan bod komen. Daarnaast worden er diverse begrippen aangeboden die eveneens belangrijk zijn voor het aanvankelijk lezen, namelijk: eerste, begin, middelste, eind, achteraan, als laatste enz.

In Klanklas 3 komen de volgende letters aan bod: z, h, a, d, k, en g. Lees hier een recensie:

http://susanspekschoor.nl/klankklas-3


Robots

robots

In deze leerzame app rondom robots worden spelenderwijs de volgende rekenkundige begrippen aangeboden:
– Kleuren
– Vormen
– Cijfers en hoeveelheden
– Reeksen

Lees hier een recensie:

http://susanspekschoor.nl/robots/


Leesklas

De leesklas app oefent spelenderwijs het leren lezen door middel van de volgende spellen:
– Hakken en plakken van woorden
– Woorden lezen
– Zinnen lezen
– Verhaaltjes lezen

Ook als kinderen nog niet kunnen lezen is deze app goed te gebruiken door de auditieve ondersteuning die wordt geboden. Hiermee ontwikkelen en vergroten kinderen hun woordenschat. Zie ook deze recensie met enkele aanvullende materialen (woordkaarten).