Archief / Nieuws

RSS feed

Geen januari blues met deze projecten

Je kent dit misschien wel: De kerstdagen zijn achter de rug, je komt binnen in je klas en alles is kaal, donker, grijs en ongezellig. Het opstarten na de gezellige dagen kan soms wel eens aanvoelen als een zware dobber. Geen zorgen, wij helpen je er doorheen, met deze geweldige projecten heb je totaal geen last van de januari blues! Ook geven we tips voor projecten als je juist over een geheel ander onderwerp dan winter wilt werken.

Winter

Sneeuw of geen sneeuw, that is the question! In Nederland weet je het maar nooit, vandaar dat we bij Kleuteruniversiteit verschillende winterprojecten hebben. Sommige zijn aan te raden te gebruiken wanneer er een dik pak sneeuw ligt. Andere projecten hebben raakvlakken met de winter maar er hoeft geen sneeuw te liggen om ermee aan de slag te kunnen.

Wat een winterslaap!

Het project

Houd jij van de winter, of houd je liever een winterslaap? In beide gevallen is dit project perfect voor jou!

Ontmoet Schildpad en ga met hem op zoek naar een geschikte slaapplek om de winter door te komen. Iedere keer wanneer Schildpad denkt een geschikt slaapplekje gevonden te hebben, wordt hij gestoord. Hij pakt zijn knapzak en sjokt verder. Dit project is geschreven bij het sfeervolle prentenboek ‘Wat een winterslaap!’ van Katy Hudson.

Het project start met de boekaanbieding waarin de kinderen een schildpad in het lokaal ontdekken. Ssst, hij slaapt! Bij de schildpad ligt het boek dat je aan de kinderen voorleest. Hierna volgen activiteiten die het boek in chronologische volgorde doorlopen. Dit zijn rekenactiviteiten, taalactiviteiten, een les Engels, een creatieve opdracht en een bewegingsactiviteit. De kinderen vertellen wat zij over de winter weten, tellen roodborstjes in een boom, gaan mee ijsbeeldhouwen met konijn, houden een sneeuwballengevecht en leren woorden met de letter ‘s’, bouwen een slee en nog veel meer. Lees verder →

Inspiratieblog: 5 tips voor een vlotte overgang van 2 naar 3

Maaike van Goozen is leerkracht groep 3 en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. Een aantal jaar geleden kwam bij Maaike op school de doorgaande leerlijn groep 2/3 ter sprake. Ze vonden als team dat ze meer konden aansluiten bij de behoeftes van kinderen om het gat te verkleinen. In dit blog lees je haar tips om dit te bewerkstelligen.

Het is een onderwerp waar menig leerkracht mee worstelt. De overgang van groep 2 naar groep 3. Hoe laten we deze het beste aansluiten bij de kinderen? Bereiden we de kinderen van groep 2 goed voor, of passen we het programma in groep 3 aan? In deze blog geef ik je 5 tips die bij ons op school goed gewerkt hebben.

Tip 1: Werk in circuitvorm

De eerste stap die wij hebben genomen is het in gang zetten van werken in circuits. Zowel in groep (1)/2 en groep 3 gebruiken wij deze werkvorm regelmatig. Een circuit kan bestaan uit een aantal werkjes die gedurende de week rouleren zodat alle kinderen aan de beurt komen. Maar een circuit kan ook meerdere korte onderdelen hebben waarbij kinderen op dezelfde dag doordraaien.

Een groot voordeel van het werken met circuits is de begeleiding voor jou als leerkracht. Als een circuit uit vijf onderdelen bestaat, kun je ervoor zorgen dat vier van deze onderdelen zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de spellen uit de spellenpakketten van Kleuteruniversiteit inzetten. Of een zelfstandige verwerking van een thema opdracht. Het vijfde onderdeel is dan een activiteit bij de juf. Dit is een kleine kring die je op ieder gewenst niveau kunt uitvoeren. Lees verder →

Informatieblog: Regulier kleuteronderwijs versus ZML kleuteronderwijs

Susanne Zoutewelle is leerkracht op de Klimopschool en ambassadeur bij Kleuteruniversiteit. In dit blog vertelt ze over het verschil tussen regulier kleuteronderwijs en ZML kleuteronderwijs.

Tijdens het schrijven van dit blog is het mij eigenlijk duidelijk geworden dat er veel meer verschillen zijn dan dat ik van te voren had verwacht. Doordat ik al ruim 6 jaar werkzaam ben in het ZML onderwijs, vergeet je soms welke verschillen en overeenkomsten er zijn met het reguliere onderwijs. Daarom benoem ik in dit blog een aantal belangrijke verschillen.

Groepsgrootte

In een reguliere klas zitten veel meer kinderen dan in een ZML groep. In een ZML kleutergroep bij ons op school is twaalf het maximum aantal kinderen in de groep en draaien wij de groep altijd met een leerkracht en een assistent. Dit is zo geregeld omdat alle kinderen hun eigen leerniveau hebben en hierdoor de onderwijsbehoeften ver uit elkaar kunnen liggen. De kinderen hebben tijdens dit proces meer aandacht nodig om te kunnen leren en ervaren. Zo is er bijvoorbeeld bij ons op school de mogelijkheid om intensief te werken aan zindelijkheidstraining en krijgen kinderen, die een intensief aanbod nodig hebben, in mondelinge taal extra ondersteuning in de klas hiervoor. Ook hebben wij hierdoor de tijd en ruimte om intensief te werken met ondersteunende gebaren.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid staat voorop. Het doel is om de kinderen zo zelfstandig mogelijk de school te laten verlaten. Samen willen wij de kinderen leren om het zelf te doen. Binnen ZML kleutergroepen besteden wij bijzonder veel tijd en aandacht aan het leren aankleden, schoenen aantrekken, naar de wc gaan, je werkplek en materialen opruimen, zelfstandig een taakje uitvoeren etc.

Wanneer je naar een reguliere kleutergroep kijkt, is bij sommige van deze onderdelen zeker ook nog hulp nodig, maar kunnen de kinderen na wat aansturing eigenlijk al veel alleen. De kinderen in de ZML kleutergroep hebben continu extra aandacht en hulp nodig. Om de kinderen te leren zelfstandig een taak uit te voeren, werken wij tijdens werkmomenten met werkbakken zoals te zien is op onderstaande foto.

In deze drie lades zitten taken die de kinderen zelf uit kunnen voeren op hun eigen niveau. Ieder kind heeft een lade met rekenen, lezen en het onderdeel motoriek. In een map houden we bij hoe de leerlingen hier mee omgaan en of het doel behaald is. De taken zijn de hele week hetzelfde. Wanneer het lukt om deze zelfstandig uit te voeren, gaan we werken aan het werktempo. Dit is een groot verschil met een reguliere kleuterklas, waar tijdens het zelfstandig werken de kinderen vaak een taak aan hun tafel uitvoeren en de leerkracht ondertussen bijvoorbeeld instructie aan een andere groep geeft, of waarbij de kinderen met elkaar samenwerken. Dit is in een ZML kleutergroep niet mogelijk. Onze kinderen hebben altijd een juf of assistent nodig die hen begeleidt. Lees verder →

Inspiratieblog: aan de slag met een beredeneerd aanbod

Juf Annelieke is leerkracht in groep 1/2/3 op Jenaplanschool De Open Hof en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. In dit blog vertelt ze over hoe je komt tot een beredeneerd aanbod in combinatie met de projecten van Kleuteruniversiteit.

Begin dit jaar heb ik voor Kleuteruniversiteit een blog geschreven over hoe ik in mijn groep gekomen ben tot het realiseren van een beredeneerd aanbod in combinatie met Kijk en Kleuteruniversiteit. Naar aanleiding van deze blog heb ik veel vragen gekregen over het opzetten van het beredeneerd aanbod in een kleutergroep. Enthousiaste reacties van collega’s die het soms lastig vinden om het echt te gaan doen. Want, waar begin je? Heel begrijpelijk vind ik dat. Vandaar dat ik je met deze blog verder wil helpen om een een begin te maken met het creëren van een beredeneerd aanbod op jouw school.

Ik heb al veel kleuterleerkrachten kunnen helpen met mijn tips over het werken met een beredeneerd aanbod. Deze vragen kreeg ik op Kleuteruniversiteit inspiratiedagen, via de mail en op social media. Maar soms zijn deze tips nog niet voldoende. Het kan fijn zijn om met elkaar concreet aan de slag te gaan om zo’n beredeneerd aanbod goed en doordacht op te zetten voor de gehele kleuterbouw in een school. Begin dit schooljaar heb ik tijdens een studiemiddag een onderbouwteam geholpen met het op papier zetten van een beredeneerd aanbod. Deze praktijkervaring gebruik ik graag om uit te leggen hoe je tot zo’n beredeneerd aanbod komt.

De beginsituatie

Lees verder →

Inspiratieblog: effectief werken met SmartGames

Cora Hansen is leerkracht, eigenaar van de website Slimmekleuters.nl, schrijft projecten voor Kleuteruniversiteit en geeft workshops op inspiratiedagen. In haar werk komt ze regelmatig leerkrachten tegen die worstelen met kinderen die een extra uitdaging nodig hebben, maar die het juist snel opgeven. In dit blog geeft ze advies aan de hand van SmartGames zodat je kinderen toch die extra uitdaging kunt bieden.

Het afgelopen jaar heb ik tijdens de inspiratiedagen van Kleuteruniversiteit de workshop ‘Mindset’ gegeven. Het is ontzettend leuk om veel collega’s bij te praten over dit belangrijke thema! Een van de onderwerpen van de workshop was de inzet van SmartGames in de groep. De leerkrachten die ik sprak delen de ervaring dat juist kinderen die extra uitdaging nodig hebben, deze spellen na een of twee keer proberen links laten liggen. Wat is er aan de hand en hoe kun je SmartGames wél effectief in te zetten in je groep? Daar probeer ik in dit blog antwoord op te geven.

Leren falen

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hoeven lang niet altijd moeite te doen voor het werk dat in de kleutergroep wordt aangeboden. Een telopdracht waarbij ze moeten tellen tot 10? Een puzzel maken van 50 stukjes? Laten zien dat je kunt rijmen? Waar andere kinderen dit leren door oefenen, falen, hulp vragen en opnieuw proberen, kan een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong het gevraagde zonder moeite laten zien. Dat is ‘knap’, maar het vormt ook een risico: de kinderen doen weinig faalervaringen op en leren niet hoe ze kunnen omgaan met situaties waarin iets niet direct lukt. Lees verder →