Archief / Nieuws

RSS feed

Wat is Kleuteruniversiteit?

Sanne Ramakers is het creatieve brein achter Kleuteruniversiteit. In 2002 begon Sanne met haar website JufSanne.com met het doel leerkrachten te ondersteunen en te inspireren bij het dagelijks reilen en zeilen in hun groep. In 2014 begon Sanne met Kleuteruniversiteit. Haar missie was de krachten van andere internetjuffen- en meesters te bundelen op één platform en inspirerende projecten te maken op basis van prentenboeken. De uitgevers van deze prentenboeken waren bijzonder enthousiast over het plan om zo leerkrachten de kans te bieden zeer gericht maar spelenderwijs met de mooiste boeken aan de slag te gaan en sloten zich snel aan bij dit initiatief. Kleuteruniversiteit werkt op dit moment samen met zestien uitgevers.

De Kleuteruniversiteit inspiratiedagen zijn inmiddels zeer bekend bij kleuterleerkrachten. Deze dagen worden in scholen door het hele land gehouden en zijn een groot succes vanwege het simpele concept: je ontvangt informatie waarmee je direct aan de slag kunt. Kijk voor een overzicht van aankomende inspiratiedagen op de site bij evenementen.

Bekijk zeker onze video voor een goede impressie van werken met Kleuteruniversiteit projecten:

Deze video is gemaakt door Soon Media

Inspiratieblog: Werken met Kleuteruniversiteit en het EDI-model – gaat dat wel samen?

Sigrid Olivier is werkzaam op CBS Het Baken en is ambassadeur van Kleuteruniversiteit. In dit blog vertelt ze hoe ze met behulp van materialen en projecten van Kleuteruniversiteit het Expliciete Directe Instructie-model inzet in haar kleutergroep.

Op veel scholen is het Expliciete Directe Instructie-model verplicht ingevoerd van groep 1 tot en met groep 8. Van leerkrachten wordt verwacht dat veel lessen met dit model worden aangeboden. Zo ook op de school waar ik werkzaam ben. En eerlijk is eerlijk, hoe goed ik het ook vind dat leerstof in stapjes wordt aangereikt en dit voldoende geoefend wordt, het is zeker een uitdaging te noemen om op deze manier te werken in een kleutergroep. Dat ligt vooral aan de wijze waarop kleuters leren. Want kleuters leren door middel van spel. Ze moeten vooral veel spelen in een rijke omgeving met materialen die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Het stukje verwerking van nieuwe leerstof vindt dus op een heel andere manier plaats bij kleuters dan bij kinderen in de groepen 3 tot en met 8.

Ik maak graag duidelijk dat ik in dit blog niet wil ingaan op de discussie of het EDI-model wel of niet verstandig is bij kleuters. Op veel scholen is nu eenmaal de beslissing genomen is om er met groep 1 tot en met 8 mee te werken. Ik wil graag mijn ervaringen delen, hoe ik EDI verwerk in mijn lessen en hoe materialen en lessen van Kleuteruniversiteit mij daarbij geholpen hebben. Kortom: hoe maak je het EDI-model werkbaar bij kleuters en wat levert het je op? Op die vragen hoop ik je antwoord te kunnen geven.

In augustus 2017 kreeg ik het boek Expliciete Directe Instructie van mijn directie ter voorbereiding op een studiedag over EDI. Nu vraag je je misschien af: wat is EDI eigenlijk? Dat leg ik je graag uit. Het EDI-model is ontworpen om de leerwinst te doen toenemen en gedragsproblemen te laten afnemen door kwalitatief goede instructie te geven en door leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen. Op onze school werd deze manier van werken ingevoerd in de groepen 1 tot en met 8. En omdat ik altijd in ben voor een nieuwe uitdaging begon ik enthousiast aan dit boek. Ik vind het een heel prettig boek om te lezen, alleen miste ik wel duidelijke voorbeelden hoe je het EDI-model kunt toepassen in de groepen 1 en 2. Er staat in het hele boek maar één enkel voorbeeld beschreven. Nu ben ik niet voor één gat te vangen, nam de uitdaging aan en zocht naar kansen. Ik heb mij direct afgevraagd; wat kan wel en wat kan niet bij kleuters? En zou Kleuteruniversiteit mij misschien kunnen helpen om het EDI-model in mijn kleutergroep vorm te kunnen geven?

Ik heb vervolgens zelf een EDI-aanpak bedacht en heb dit uitgeprobeerd in mijn groep.

1) ‘Omgeving’ aanpakken

Hoe belangrijk een effectieve instructie ook is, het allerbelangrijkste in een kleutergroep is voor mij toch de inrichting van het lokaal. Je moet jezelf dan zeker afvragen: is het lokaal een inspirerende speelleeromgeving? En zijn er genoeg inspirerende spelhoeken? Ik leg graag uit waarom ik dit zo belangrijk vind. De verwerking van nieuwe leerstof vindt bij kleuters niet aan een tafel plaats met een schrift erop. De verwerking vindt plaats wanneer de kinderen gaan spelen. Dat maakt dat de leeromgeving uitdagend moet zijn. Gelukkig helpt Kleuteruniversiteit daar enorm bij. Bij ieder project staan suggesties voor de inrichting van je hoeken. In de zogeheten kaartenprojecten is er ook een materialenkaart te vinden, zodat je alle tijd hebt om deze spullen bij elkaar te zoeken. EDI begint dus bij mij eigenlijk met het in orde maken van je leeromgeving.

2) ‘Doelen’ aanpakken

Als je leeromgeving in orde is, bekijk je hoe het zit met het aanbod van de activiteiten en daarbij vraag je jezelf af: wat wil ik hiermee bereiken en hoe (vertel) breng ik het over aan de kinderen?
Ook hierbij helpt Kleuteruniversiteit mij enorm. Bij iedere les staat bovenaan de pagina heel duidelijk het doel van de les omschreven. Dit doel vooraf noemen, brengt kinderen alvast in de ‘leerstand’. Maar let op: doe dit natuurlijk niet bij iedere activiteit. Maak alsjeblieft ook regelmatig gebruik van het verrassingseffect en stop iets in een doos, verstop een voorwerp, pak een handpop erbij en laat de kinderen zich verrassen door jouw les. Naast de geplande leermomenten, pak je zo ook je gouden leermomenten op onverwachte ogenblikken. Ga af en toe mee met de kinderen en stel je les even uit, als de kinderen hier om vragen.
Doelen kun je benoemen met behulp van de handige lesdoelkaarten van Kleuteruniversiteit. Door een lesdoelkaart te laten zien, weten ze alvast iets over het doel van de les. Gaan wij het hebben over cijfers, letters of een schrijfoefening? Je ziet het duidelijk op de doelenkaart. Ik maak ook gebruik van afbeeldingen van Kleuteruniversiteit op mijn datamuur in de groep. Zo zien kinderen en ouders welke doelen er aan bod zullen komen.

3) ‘Leerstof’aanpakken

Bij sommige lessen Kleuteruniversiteit pak ik het stappenplan EDI er even letterlijk bij,  laat de stappen kort zien in de kleine kring en benoem ik ook alle stappen. Deze stappen worden niet letterlijk beschreven in de lessen Kleuteruniversiteit, maar met een beetje oefening is het zeer eenvoudig om deze stappen te ‘lezen’ in de lessen Kleuteruniversiteit.

– 1 Ik (leerkracht) doe het voor

– 2 Wij (leerkracht en kinderen) doen het samen

– 3 Jullie (kinderen) doen het samen

– 4 Jij (kind) doet het zelf

De eerste stappen zijn prima uit te voeren in een (kleine) kring. Hierbij maak je goed gebruik van de natuurlijke bewegingsdrang van kleuters. De laatste twee stappen zullen vaker plaatsvinden in de hoeken. Bij ons op school zijn er afspraken om op deze manier (met de stappen) te werken in alle groepen, zodat deze structuur steeds vanzelfsprekender zal gaan worden voor de kinderen.

4) ‘Beurtverdeling’ aanpakken: beurtenbakje

Tijdens een EDI-les maak ik ook gebruik van een beurtenbakje. Ik heb een bakje met gelamineerde namen van kinderen erin. Na een vraag geef je de kinderen even denktijd en daarna pak je een naam uit het beurtenbakje. Iedereen kan dus een beurt krijgen, alle kinderen denken nu dus mee en zijn hierdoor betrokken. Na de beurt gaat de naam weer terug in het bakje. Hiervoor kun je heel goed de naamkaarten van Kleuteruniversiteit uit ‘Klassenmanagement set 2’ gebruiken.

Op de hierboven beschreven wijze zet ik het EDI-model op een kleutervriendelijke manier in, in mijn groep. Ik merk heel duidelijk dat kinderen bijzonder genieten van de inspirerende leeromgeving in het lokaal. Het thema gaat enorm leven. Door doelen vooraf te benoemen, breng je kinderen eerder in de leerstand en houden ze beter bij de les. Hoe leuk het ook is, dat kleuters spontaan van alles erbij kunnen halen, soms is het overzichtelijker en duidelijker om even bij één onderwerp te blijven. Door steeds de stappen tijdens de les te benoemen, breng je rust in de groep. Zij weten wat er gaat komen; zij verwachten de volgende stap. Door het beurtenbakje weten de kinderen, dat zij altijd een beurt kunnen krijgen en is er veel betrokkenheid. Bijkomend voordeel is dat zij ook letten op de schrijfwijze van hun naam.

Verder is het erg fijn voor de kinderen dat zij deze werkwijze verder gaan uitbreiden in de hogere groepen. Vanaf groep 3 wordt er ook heel regelmatig met een wisbordje gewerkt. Het stappenplan EDI van ‘Ik doe het voor’ tot ‘Jij doet het zelf’ blijft in de groepen 1 tot en met 8 hetzelfde. In iedere groep worden doelen benoemd en zichtbaar gemaakt op een datamuur. Er is dus nagedacht over een doorgaande lijn.

Ik hoop dat mijn verhaal jou inspireert en ik ben heel benieuwd hoe jullie nu aan de slag gaan met EDI bij kleuters in combinatie met Kleuteruniversiteit. Laat het vooral horen en laten wij elkaar op deze manier inspireren en helpen. Door te leren van elkaar maken we het kleuteronderwijs iedere dag weer iets beter, daar ben ik van overtuigd!

 

Ambassadeurblog: project ‘Mijn lichaam’ in uitvoering

Linda Mooijekind is leerkracht op RKBS De Klimboom in Roelofarendsveen en ambassadeur bij Kleuteruniversiteit. In dit blog vertelt ze over een project waar ze op dit moment aan werkt, het project ‘Mijn lichaam’. 

Vanaf dit schooljaar werken we in het kader van sociale veiligheid aan het project ‘kriebels in je buik’.  Dit concept is geheel nieuw voor onze school en daarom hebben we een aantal projectweken afgesproken. De kleuterleerkrachten leek het leuk (én goed) om daar omheen dan ook aan een bijpassend thema te werken en zo zijn we bij het thema ‘mijn lichaam’ uitgekomen. Kleuteruniversiteit heeft bij dit thema een basisproject, een plusproject en een Engels project.

Aan de slag met thema lichaam

Starten met het project was al direct een succes. Als eerste hebben we de verschillen tussen jongens en meisjes besproken, waarbij ik de kinderen een spiegeltje heb gegeven. Wat ik heel mooi vond om te zien was dat kinderen niet de verschillen in huidskleur als verschil benoemden! Het is voor de kinderen echt geen issue. Daarna kwam er een activiteit waarbij we lichaamsdelen moesten benoemen. Er gebeurde steeds een ongelukje en op die plek moesten de kinderen pleisters plakken. Het was een ontzettend leuke en leerzame activiteit.  

Vervolgens gingen we aan de slag met motorische opdrachten waarbij de pincetgreep werd geoefend. De kinderen pakken met de pincet de wattenbolletjes en sorteren deze, op bijvoorbeeld kleur, of op grootte.

De proefopdracht was ook een groot succes. We hadden allerlei potjes gevuld met verschillende ingrediënten en de kinderen laten proeven. Vervolgens vulden ze een activiteitenblad in. Daar waar ze kunnen, hebben ze geschreven en anders tekenden ze wat ze dachten dat ze geproefd hadden. Hilariteit alom, en het was vaak ook erg spannend! Natuurlijk heb je het dan ook over smaak. Daar kwamen mooie gesprekken naar boven. Over smaak valt niet te twisten, dat werd wel duidelijk na deze activiteit …

We gingen verder op onze ontdekkingstocht en namen een kijkje bij de binnenkant van het lichaam. Een superleuke activiteit was ‘Ribben op een rij’ waarbij de kinderen een ingestort skelet weer moesten repareren. De kinderen kregen de opdracht in tweetallen de ribbenkasten weer heel te maken. Bij het stapeltje ribben zaten twee ‘lege.’ Ik was heel benieuwd wat de kinderen daarmee zouden doen. Er waren kinderen die het aan de kant legden, want ‘het hoort er niet bij’. Anderen gebruikten er maar één, als het cijfer 0, en er was één groepje die het gebruikte als 11 en 12. Mooi om die verschillen te zien! Toen ze eenmaal lagen, hebben we hiermee verschillende opdrachten gedaan (draai de oneven/oneven getallen om, terugtellen vanaf een bepaalde rib, etc.). Een zeer leuke en leerzame opdracht, en vooral heel fijn dat er in dit project veel activiteiten zijn opgenomen waarbij de hele groep betrokken is. Dat is over het algemeen ook wat je met Kleuteruniversiteit graag wil. Korte momenten in een groep en vervolgens allemaal betrokken en aan de slag met een activiteit.

We hebben het ook gehad over dat ons lijf kan bewegen door spieren, en dat we korte en lange spieren hebben. In de kring lagen allerlei spieren (stukjes rood draad). Deze spieren hebben we op volgorde van lang naar kort gelegd. Vervolgens kreeg elk groepje van vier kinderen een hele lange spier, moest de schaar en de spier doorgegeven worden en moesten ze zelf een volgorde van lang naar kort maken. Het was opvallend om te zien dat sommigen maar hele kleine stukjes verschil tussen de spieren maken en anderen hele grote stukken.

Een blote voetenpad wilden we altijd al wel, maar dit was natuurlijk wel hét moment om dit dan ook echt uit te voeren. We hebben bakken gevuld met water, knikkers, zaagsel, tennisballen, aarde, schuurpapier, gaas, grind, pittenzakken en watten. Wat vinden de kinderen het leuk en wat zijn ze enthousiast! Dit is wel een blijvertje.

Met de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, zijn we gestart met het plusproject. Erg mooi om te zien wat ze al kunnen en weten, en vanaf volgende week gaan we ook het Engelse project erbij pakken. We zingen al een aantal liedjes in het Engels (head, shoulders, knees and toes) dus dat zal helemaal goed gaan komen! 

We genieten enorm van het project en het thema gaat veel verder dan ik vooraf had gedacht. De kinderen genieten enorm en daarom genieten wij, de leerkrachten, ook enorm. Het thema lichaam is eigenlijk gedurende het hele schooljaar inzetbaar. Mijn advies is dan ook, zet deze zeker op jouw planning. Je krijgt er geen spijt van!

Ambassadeursblog: Engels leren met Kleuteruniversiteit

 Zou je ook graag Engels willen geven aan je kleuters, maar ben je nog zoekende naar de manier waarop? Dan zou je eens kunnen kijken naar de Engelse projecten van Kleuteruniversiteit. Juf Dieke vertelt in deze blog over haar ervaringen:

Waarom zou je Engels geven aan kleuters? Ze moeten al zoveel! Moeten ze niet eerst goed Nederlands kunnen spreken? Ik denk dat een betere vraag zou zijn: Waarom zou je kleuters géén Engels aanbieden?
Allereerst zie je dat de kinderen enorm enthousiast zijn op het moment dat ze in het Engels gaan zingen, tellen en spreken! Ze voelen zich super stoer en knap. Natuurlijk ligt de nadruk bij het leren van Engels op plezier en het aanbieden gaat spelenderwijs. Daarnaast leven we nu eenmaal in een maatschappij waarin Engels nu eenmaal een steeds grotere rol speelt. Ik denk dat het goed is als kleuters hier al kennis mee maken.

Zelf ben ik begonnen met het zingen van Engelse liedjes. Ik merk dat de kinderen erg enthousiast zijn en goed meedoen. Ze zijn trots op het feit dat ze in het Engels kunnen zingen. Er zijn 2 liedjes van Kleuteruniversiteit die je kan gebruiken als routineliedjes. Ik ben zelf begonnen met het klapliedje. Jeroen Schipper zong dit liedje tijdens inspiratiedagen van Kleuteruniversiteit. Ik gebruik dit liedje nu als opruimliedje. Allereerst heb ik het liedje in het Nederlands aangeboden, pas toen de kinderen het liedje kenden hebben we het in het Engels gezongen. Ze wisten de bewegingen al die erbij horen. Het liedje eindigt met ‘Klap 1, 2, 3 en stop!’ Dan gaan de kinderen met hun armen over elkaar zitten. Een mooie gelegenheid om de kinderen te vertellen wat er gaat gebeuren. Ik wissel nu de Engelse en Nederlandse versie met elkaar af. Maar als ik hem in het Nederlands zing, vragen de kinderen daarna of ze hem ook in het Engels mogen zingen!

Op het kerstpodium hebben we het liedje Snowflake gezongen, eerst in het Nederlands en daarna in het Engels. Na de Nederlandse versie vertelde ik aan de kinderen van de hogere klassen dat we het liedje ook in het Engels konden zingen en dat we dat wilden laten horen. De reactie na het zingen van enkele leerlingen uit de bovenbouw: ‘Zo! Dat kunnen wíj niet eens!’ Wat natuurlijk glunderende gezichten van de kinderen uit groep 1/2 opleverde.

Welk liedje ook een succes is, is het liedje See you later alligator. Als je dit liedje aanschaft, zie je dat er ook grote afbeeldingen bij zitten van dieren. Die kun je in het liedje gebruiken. Toen we het liedje voor het eerst gingen zingen liet ik om beurten de afbeeldingen zien van de dieren waarover we zongen. Daarna heb ik de afbeeldingen aan de kinderen gegeven en als ze het dier hoorden waarover we zongen, mochten ze hem in de lucht houden. Super leuk, ik heb nog nooit zo’n lange muziekles gehad! Het liedje is best een uitdaging voor de kleuters, je zou deze ook goed in groep 3/4 kunnen gebruiken. Sinds kort staat er een nieuw liedje van Jeroen Schipper online, het goedemorgen liedje. Ook van dit liedje is er een Nederlandse en Engelse versie beschikbaar.

Kleuteruniversiteit biedt niet alleen liedjes aan in het Engels, maar er zijn ook projecten beschikbaar. Er zijn projecten die horen bij de seizoenen, er is een project over het lichaam, kerst, thema feest en familie en een project bij het thema school. Ook is er een basisproject Engels. Dit zou een project zijn wat je zou kunnen gebruiken als je Engels wil geven maar je nog niet goed weet hoe. Er staan tips in hoe je dit aan kan pakken. Kleuteruniversiteit pleit vooral voor activiteiten met veel beweging en waarbij alle kinderen betrokken zijn. En in hun projecten staan veel van dat soort activiteiten beschreven. Uitermate praktisch en vooral heel leuk en leerzaam.

Mocht je twijfelen of het geven van Engels iets voor je is, probeer het gewoon! Kijk hoe de kinderen reageren. En je hoeft het wiel niet uit te vinden, Kleuteruniversiteit heeft veel mooie producten die je hierbij kan gebruiken!

De laatste weken van het schooljaar

De laatste weken van het schooljaar komen eraan. Waar is de tijd gebleven? Bij Kleuteruniversiteit verbazen we ons er over hoe snel zo’n jaar omvliegt. Er zijn eigenlijk te veel leuke onderwerpen en projecten om in een jaar uit te voeren. Mocht je op zoek zijn naar een aantal geschikte projecten voor deze laatste periode, dan geven we je graag wat tips.

Een perfecte picknick

Eekhoorn en Mol gaan picknicken. Eekhoorn wil dat het de allerperfectste picknick ooit wordt. Maar wat is de perfecte plek? De weide is te zonnig, het strand te zanderig en de rivier is duidelijk veel te nat.

Tijdens dit project gaan de kinderen met Eekhoorn en Mol mee op pad. Ze maken een fietstocht en leren daarbij de beginselen van het programmeren, ze dansen samen, ze breiden de woordenschat uit als ze de picknicktas van Eekhoorn en Mol bekijken, ze tellen de duiven op een bankje, experimenteren met zon en schaduw, proberen zoveel mogelijk picknickspullen te onthouden en rijmen op de plekken die niet perfect blijken te zijn. De activiteiten doorlopen het boek in chronologische volgorde.

Dit zomerse project is geschreven bij het boek ‘Een perfecte picknick’ van Ciara Flood. Het bevat reken- en taalactiviteiten, een les dans en beweging, spel en beweging, een creatieve opdracht en als afsluiting een gezellige picknick met de hele klas!

Download hier de lesdoelen van dit project.

 

Zomer en vakantie

Een compleet pakket bij de thema’s zomer en op vakantie, met reken- en taalactiviteiten, muziek, spellessen, suggesties voor de hoeken en beeldende activiteiten aan de hand van de boeken ‘Heksje Mimi op vakantie’ van Kathleen Amant en ‘De zonnige zomer’ van Mack. Een zonnig project van vier weken met doelgerichte, leerzame en leuke activiteiten en bijzondere bijlagen getekend door Kathleen Amant.

Irma schreef over dit project: “Bij wie zijn de laatste weken voor de zomervakantie nou niet hectisch? Tóch wil je naast alle (verplichte) administratieve handelingen, naast al het verzamelen van de gegevens voor de laatste rapporten én schoolactiviteiten, gericht aan de slag blijven in de groep. Heerlijk gericht aan de slag gaan met het thema “de zomer”. Het kant- en klare zomerproject kun je snél en verantwoord inzetten in je groep. Aansluiten op de laatste doelen van je GP. Het boek over heksje Mimi heeft schattige, duidelijke afbeeldingen. Deze afbeeldingen zie je terug in de bijbehorende taal- reken- en bouwopdrachten. Printen, lamineren en klaar voor gebruik in grote en kleine kring, in de hoeken of om nog even individueel aan de slag te gaan. De klas wordt één grote camping, plattegrond en bouwkaarten worden elke dag even geraadpleegd. Heerlijk om zo het jaar af te sluiten! De kinderen genieten en de juf ook!”.

Download hier de lesdoelen van dit project.

 

De Imker

Alle tien de bijen zijn weggevlogen. Heb jij ze gezien?

Dit project bij het boek ‘De imker’ van Liesbet Slegers bevat speelse activiteiten, waarbij de kinderen alles leren over bijen en het werk van een imker. Bijen zijn erg belangrijk voor de natuur. Het is dan ook mooi de kinderen te vertellen wat bijen precies doen en wat de taak van de imker is.

Download hier de lesdoelen van dit project.

 

 

Project Talenten

Vlekje wil graag een werkpaard worden. Vosje wil een rijpaard zijn. En Zwartje? Die weet niet precies wat hij worden wil.

Ontdek samen met de kinderen hun talenten tijdens dit project. De kinderen worden op verschillende manieren uitgedaagd en leren om de talenten van elkaar te waarderen. Gebaseerd op, en gebruikmakend van het boek ‘Drie dappere paardjes’ van Rian Visser en Margriet van Noort.

Download hier de lesdoelen van dit project.

 

Project Voetbal

Ok, Nederland speelt dan wel niet mee tijdens het WK van 2018, maar dat mag de pret niet drukken! Het project voetbal blijft nog steeds een superleuk project om uit te voeren in jouw groep.

Door dit project leert jouw groep alles over het fantastische spel voetbal en worden ze kampioen! Een uitgebreid pakket met lesideeën voor taal, rekenen, bewegingsonderwijs en sociale emotionele vorming aan de hand van de boeken ‘De voetballer’ van Liesbet Slegers en ‘Willewete voetbal’ van Gerard van Gemert.

Download hier de lesdoelen van dit project.

 

Op wereldreis

Ontmoet kinderen van over de hele wereld met de activiteiten uit dit pakket.
Houd in Egypte een kamelenrace met Karim, grill sardientjes bij Flavia in Portugal
en moedig samen met Emma het baseballteam aan.

Een project waarbij de kinderen door middel van activiteiten veel te weten komen over verschillende landen en gewoontes. Met kant en klare opdrachtkaarten en bijlagen. Even printen en je kunt aan de slag. De activiteiten zijn geschreven aan de hand van het boek ‘Wereldkinderen’. Veel plezier met deze leerzame reis rond de wereld!

Alien schreef:
“Super leuk project. Wij hebben 5 weken over het thema reizen gewerkt. Samen met de kinderen zijn we de hele wereld over geweest. Kinderen waren erg gemotiveerd en vonden het leuk om in andere landen te kijken. Een aanrader dit project!”

Download hier de lesdoelen van dit project.

 

Project Onder Water

Octopus neemt je mee naar zijn wereld diep in de zee. Daar woont hij samen met heel veel bijzondere zeedieren, met allemaal een heel eigen karakter. Dit project barst van de activiteiten die aansluiten bij het geweldige boek van Elle van Lieshout, Erik van Os en Mies van Hout, met ruim voldoende lessen voor drie weken onderwaterpret.

Het plusproject water sluit uitstekend aan bij dit project.

Download hier de lesdoelen van O, o, Octopus.

 

De gele ballon

De gele ballon vliegt over land en over zee. Vlieg jij mee?

Ga op reis met de gele ballon! Dit pakket bevat reken- en taalactiviteiten bij het boek ‘De gele ballon’ van Charlotte Dematons voor een aanbod aan activiteiten van twee weken.

Klaske schreef over dit project: “Ik heb dit project gebruikt als onderdeel van de IPC unit ‘Up and away’ / ‘De lucht in’. Ik heb alle lessen in 1 week gepropt, dat kon niet anders… maar wat een rijk en origineel aanbod! Erg leuk om te zien dat de lessen echt aanslaan en dit te zien is doordat ze de lessen implementeren in hun (rollen)spel; of het nu de kamelenkaravaan was of de ballonnenverkoper, het zoeken van schelpen of schapenherder spelen. Dik tevreden!”

 

Bijzondere bouwsels – plusproject

Reis mee de wereld over. Nederland is het begin.
Met dit plusproject voor beginnende lezers en rekenaars in een kleutergroep en groep 3
heeft iedereen het naar zijn zin!

Bekijk bijzondere bouwsels van over de hele wereld. De kinderen brengen tijdens rekenactiviteiten, taalactiviteiten en een les Engels een bezoek aan deze bijzondere bouwwerken en gaan zelf aan de slag. Een pakket op basis van het boek Willewete ‘Bijzondere bouwsels’.

Bekijk bijzondere bouwsels van over de hele wereld. De kinderen brengen tijdens rekenactiviteiten, taalactiviteiten en een les Engels een bezoek aan deze bijzondere bouwwerken en gaan zelf aan de slag. Een pakket op basis van het boek Willewete ‘Bijzondere bouwsels’.

Yvonne schreef: “Hoe mooi is het als een kind thuis komt en vol enthousiasme tegen zijn moeder zegt: ‘Mam, ik ben vandaag naar de Taj Mahal geweest!’
Dit aantrekkelijke plusproject, waarin bouwen en reizen gecombineerd wordt, spreekt volop tot de verbeelding. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de kinderen in hun spel veelvuldig aan de slag gingen met de bouwsels zowel in de groep als tijdens het buitenspelen. De taal- en rekenactiviteit heb ik in coöperatieve werkvormen aangeboden. De afsluitende tentoonstelling werd met plezier en trots gepresenteerd. Mijn kinderen van groep 3 hebben er van genoten.”

Download hier de lesdoelen van dit project.

 

De coole cowboy

Ik was een coole cowboy. En jij was jonkvrouw prinses.

In dit project, bij het prentenboek De coole cowboy van Tjibbe Veldkamp en Wouter Tulp, werk je samen met de kinderen toe naar een verkleedfeest. Perfect voor het feest aan het einde van het schooljaar of juffen- en meesterdag! Dit pakket bevat activiteiten met taal, rekenen, sociaal emotionele vaardigheden en programmeren. Ondertussen beleef je heel veel plezier met cowboys, prinsessen, ridders en meer.

Naast het project in PDF formaat, bevat deze download ook een origineel liedje van Jeroen Schipper in MP3 formaat: ‘Coole cowboys’.

Download hier de lesdoelen van dit project.

 

Musical met opa naar zee

Geef een geweldige voorstelling voor ouders of andere groepen tijdens de laatste weken of als start van het nieuwe schooljaar.

Gebaseerd op, en gebruik makend van het boek ‘Met opa naar Zee’ van Stefan Boonen en Marja Meijer. In deze download zit alles wat je nodig hebt: voorbereiding, beschrijving van de scenes, bijlagen met materialen, en 7 originele digitale liedjes (gezongen en instrumentaal) met songteksten. Deze musical kan met minimaal 15 en met maximaal 30 kinderen gespeeld worden en de opvoering duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.

Yvonne schreef over de musical: “Een zonnige musical om de zomer mee in te luiden en het schooljaar feestelijk mee af te sluiten. Leuk verhaal en liedjes. Ook goed uit te voeren voor groep 3.”

 

Op reis

Kikker is nog nooit buiten zijn eigen kleine dorp geweest, tot Egel langskomt. ‘Ga je mee?’, vraagt hij. ‘Op reis?’

Dit project van maar liefst 154 pagina’s neemt je mee op een zonnige reis langs zonnebloemvelden, over de bergen, naar de zee tot je uiteindelijk op de camping neerstrijkt. Het project bevat taal- en rekenactiviteiten, een bewegingsles, Engelse lessen en suggesties voor de hoeken voor vier weken bij de boeken ‘Op reis’ van Guido van Genechten en ‘Willewete Naar de camping’ van Reina Ollivier en Madeleine van der Raad.

Agnes schreef: “Een fijn project om uit te voeren vlak voor de zomervakantie. Het project en de boeken nemen je stapsgewijs mee op reis. Genoeg activiteiten om te doen met de kinderen. Bij ons was het in ieder geval een groot succes!”

 Download hier de lesdoelen van dit project.