Workshopleiders

Onze workshopleiders op inspiratiedagen zijn:

Sanne

Auteur en workshopleider

Sanne Ramakers studeerde in 2002 af van de PABO en begon vrijwel direct met haar website JufSanne.com. Daarnaast gaf ze les aan de groepen 1 en 2.  In 2005 schreef ze in opdracht van Uitgeverij Malmberg de verkeersmethode Wegwijs voor kleuters. Dit was de start van het verrichten van auteurswerkzaamheden voor diverse educatieve uitgeverijen. Inmiddels heeft Sanne o.a. projecten als Groove.me, Kleuterplein, het Sinterklaasjournaal en Koekeloere op haar naam staan. Vandaag de dag maakt ze o.a. voor uitgeverij Clavis lesbrieven en aanvullende materialen bij prentenboeken, schrijft ze voor het onderwijstijdschrift Praxisbulletin en geeft ze workshops en trainingen voor een onderwijsadviesbureau. Sanne is de oprichter van Kleuteruniversiteit. Ze coördineert, is eindredacteur, auteur en workshopleider bij Kleuteruniversiteit.

jufsannelogo

Marije

Auteur en workshopleider

Marije Smit is sinds 2000 werkzaam in het onderwijs, vooral in de groepen 1 en 2. Ze noemt zichzelf een kleuterjuf in hart en nieren. In 2006 kreeg ze een digibord in de klas waarmee ze zeer enthousiast aan de slag ging. Om overzichtelijker te kunnen werken maakte ze een yurls-pagina aan die inmiddels alom bekend is in onderwijsland. Daarnaast breidde ze haar passie voor kleuters en ICT uit door in 2011 een eigen website op te zetten en deze te voorzien van voornamelijk digitale materialen die voor iedereen bruikbaar en toegankelijk zijn. Deze succesvolle website, JufMarije.nl, staat inmiddels vol met prachtige digibordlessen en aanvullende werkbladen bij deze lessen. Marije is nu werkzaam als bovenschools ICT-coördinator bij de VCPO in Noord Groningen en is sinds 2011 eindredactrice van de Kleuter Nieuwsbrief van POLS Netwerk.In november 2012 maakte Marije voor het eerst digibordlessen in samenwerking met Sanne. Marije werkt als auteur en workshopleider bij Kleuteruniversiteit.

Bianca

Auteur en workshopleider

Bianca Antonissen is eigenaar van JufBianca.nl en is jarenlang werkzaam geweest als (kleuter)leerkracht. Momenteel schrijft ze o.a. projecten voor Kleuteruniversiteit, geeft ze workshops en trainingen aan kleuterleerkrachten en schrijft ze prentenboeken. Jonge kinderen leren door te spelen, en met alles wat Bianca doet, hoopt ze daaraan bij te dragen.

Sander

Auteur en workshopleider

Sander Gordijn staat sinds 2010 dagelijks voor een kleutergroep in Meppel. Kinderen van deze leeftijd hebben zijn hart gestolen en hij wil niks anders meer.

Naast leerkracht is Sander ICT-Coördinator. Hij verzorgt de onderwijskundige visie op ICT gebruik in elke groep. Zijn specialisme ligt dan ook bij ICT en het jonge kind.

Sander is in 2013 uitgeroepen tot eduapp expert en heeft zijn eigen website www.meestersander.nl . Hierop zijn instructiefilmpjes te vinden voor het gebruik van leerzame apps in de onderwijspraktijk.

Sander maakt projecten en digibordlessen voor de kleuteruniversiteit. Ook geeft Sander de workshop Apps in de kleuterklas op de inspiratiedagen.​

Janneke

Auteur en workshopleider

Janneke van Kammen is sinds 1982 werkzaam in het basisonderwijs. Zij heeft de KLOS gevolgd en is begonnen als echte kleuterleidster op een kleuterschool. Het goed lesgeven aan kleuters is haar passie en daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Die volgt ze daarom op de voet en past dit toe in het lesgeven zodat de kleuters zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het spel van kleuters is van groot belang en daarom een belangrijk onderdeel van de thema’s die zij aanbiedt op haar website JufJanneke.nl. Zij heeft directie-ervaring opgedaan maar heeft de keuze gemaakt om toch kleuters les te geven. Janneke is specialist Jonge Kind en is trainer van Speel je Wijs: woordenschat en taal en Speel je mee in LiLaLand. Janneke zet zich in als auteur van uitgewerkte thema’s en musicals. Daarnaast is ze workshopleider bij Kleuteruniversiteit.

Jeroen

Liedjesmaker en workshopleider

Jeroen Schipper (1972) is muzikant, muziekpedagoog en liedjesmaker. Hij schrijft liedbundels (o.a. Rood Rood Mannetje) en prentenboeken (o.a. Het geheim van Joris en Draakje). Als vakdocent muziek is hij vooral werkzaam in het regulier en speciaal (basis)onderwijs vanuit zijn bedrijf Jeroen Schipper Muzikale Zaken. Daarnaast treedt hij op met zijn theaterconcert voor kinderen.

Jeroen schrijft liedjes bij Kleuteruniversiteit projecten en geeft regelmatig workshops op inspiratiedagen.

  Rianne

  Workshopleider

  Rianne Hofma is een van de laatste ‘kleuterleidsters’ die haar opleiding nog aan de KLOS gevolgd heeft. Ze is een enthousiaste leerkracht, die de onderwijsontwikkelingen op de voet volgt en het lesgeven aan kleuters nog steeds als een geweldige uitdaging ervaart. Mindmappen met kleuters is haar specialiteit. Ze zet deze werkvorm succesvol in bij woordenschatontwikkeling en begrijpend luisteren. Rianne ziet dat terug in de resultaten van haar leerlingen. Wetenschappelijke onderbouwing hiervan is haar grootste wens. In samenwerking met de afdeling Onderwijswetenschappen en Theoretische Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft ze recent een subsidie aanvraag ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Die aanvraag is gehonoreerd en op dit moment loopt er een onderzoek welke in het najaar van 2017 afgerond moet zijn. Een andere grote wens is om alle kleuters van mindmappen te laten profiteren. Daarom deelt Rianne haar kennis en ideeën over dit onderwerp op haar website www.mindmappenmetkleuters.nl, schreef zij artikelen voor o.a. Praxisbulletin, MeerTaal, Educatieheld en JSW en verzorgt zij de workshop ‘Mindmappen met kleuters’ voor Kleuteruniversiteit.

  Liesbeth

  Auteur, componist en workshopleider

  Liesbeth van den Berg-Hermsen studeerde in 1998 af aan het Brabants conservatorium in de hoofdvakken hoorn en schoolmuziek. Ze werkte tien jaar lang op verschillende muziekscholen en basisscholen. Ze heeft ook ruime ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs. In 2008 begon zij haar eigen bedrijf Kinderboekenmuziek.nl waarin zij zich bezig houdt met het maken van liedjes en muziek en bewegingslessen bij prentenboeken. Daarnaast geeft ze workshops  muziek en beweging op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Sinds kort houdt ze zich actief bezig met bijscholing muziek en beweging voor docenten en pedagogisch medewerkers. Onlangs kwamen er twee succesvolle  CD’s uit: ‘In de rij en andere routineliedjes’, en ‘Zing je fit!’ Liesbeth zal voor de Kleuteruniversiteit liedjes gaan schrijven bij allerlei thema’s. Ook zullen er verfrissende muziek en bewegingsopdrachten van haar verschijnen die ook goed te gebruiken zijn door docenten met wat minder muzikale achtergrond. Daarnaast verzorgt Liesbeth workshops voor Kleuteruniversiteit.

  Cora Hansen

  Workshopleider

  Cora Hansen werkt sinds 1992 in het onderwijs en heeft lesgegeven aan veel verschillende groepen en onderwijsvormen. Zo gaf ze enkele jaren les aan een VSO-ZMOK groep, begeleidde kleuters op een VVE locatie en gaf les aan groep 5, 6 en 7 op een dorpsschool. De afgelopen jaren heeft zij zich verdiept in het onderwijs aan jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Inmiddels geeft zij al geruime tijd les aan de hoogbegaafdenafdeling van basisschool Het Vianova.

  Omdat er in de startperiode van het hoogbegaafdenonderwijs aan ‘slimme kleuters’ nog weinig literatuur en lesmaterialen beschikbaar waren, heeft zij veel zelf uitgezocht en uitgeprobeerd. Cora deelt graag haar ervaring en inzichten met leerkrachten die vragen hebben over het werken met jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarbij heeft het (op tijd!) herkennen en erkennen van slimme kleuters een belangrijke plaats. Verder geeft Cora op haar eigen site, in onze workshops en op Facebook tips en ideeën om deze kleuters te begeleiden, zonder het leerstofaanbod van groep 3 naar voren te halen. Speels leren, geïntegreerd in de kleutergroep, mét aandacht voor de leerbehoefte en interesse van de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong!