Tag Archives: coöperatief

Inspiratieblog: coöperatieve werkvormen met kleuters

Linda Mooijekind is leerkracht op RKBS De Klimboom in Roelofarendsveen en ambassadeur bij Kleuteruniversiteit. Zij maakt in haar groep veelvuldig gebruik van coöperatieve werkvormen. In dit blog licht ze er een aantal toe.

Op mijn school wordt in iedere groep frequent gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Deze werkvormen zorgen voor een hoge betrokkenheid en hoog leerrendement, vanwege de actieve deelname aan de activiteiten. In de bovenbouw zijn deze werkvormen gemakkelijker in te zetten, omdat er bij veel van deze werkvormen moet worden geschreven. Ik was dus op zoek naar coöperatieve werkvormen die ook voor jonge kinderen geschikt zijn. Mijn bevindingen deel ik graag met je in deze blog. Ik leg je eerst uit door middel van een stappenplan hoe de werkvorm in zijn werk gaat. Vervolgens vertel ik je hoe ik deze werkvorm in mijn klas inzet.

Hoeken

  • Geef een opdracht en bedenktijd.
  • Noteer het antwoord.
  • Ga naar de goede hoek.
  • Maak tweetallen.
  • Bespreek het antwoord: A luistert naar B, B luistert naar A.
  • Bedank elkaar voor het gesprek.

De uitwerking:

Vooraf bespreek ik wat klankgroepen zijn en laat ik een kind dit voordoen. De andere kinderen doen hem na. Daarna leg ik uit wat de werkvorm ‘hoeken’ is. Ik vraag de kinderen of ze iets nieuws in de klas kunnen ontdekken. De kinderen kunnen me direct vertellen dat dit de cijfers 1 t/m 4 zijn. Ik vertel hen dat ik een woord ga opnoemen en dat zij moeten nagaan in hun hoofd (of door het woord te klappen) uit hoeveel lettergrepen het woord bestaat. Weten ze het aantal klankgroepen te benoemen? Dan lopen ze naar het juiste cijfer. Vervolgens vormen ze tweetallen met het dichtstbijzijnde kind. Ze moeten aan elkaar dan nog een woord opnoemen met hetzelfde aantal lettergrepen. Dit mag elk woord zijn.

Een ander voorbeeld bij deze werkvorm is: uit hoeveel woorden bestaat een zin? En als ze dan bij de juiste hoek staan, vraag ze dan zelf een zin te bedenken met zoveel woorden. Voor kinderen die eraan toe zijn, zou je ook een aantal letters op kunnen hangen. Noem als leerkracht een woord en stel je daarbij de vraag: welke letter hoor je vooraan? Vervolgens gaan ze bij de juiste letter staan en geef je de kinderen de opdracht om zelf een woord te bedenken met deze letter. Lees verder →

Inspiratieblog: tips voor een hoge betrokkenheid bij kringactiviteiten

Linda Mooijekind is leerkracht op RKBS De Klimboom in Roelofarendsveen en ambassadeur bij Kleuteruniversiteit. Zij werkt veel met coöperatieve werkvormen en in dit blog licht ze er een aantal toe in combinatie met activiteiten uit de projecten van Kleuteruniversiteit.

In mijn vorige blog heb ik verteld hoe ik terecht ben gekomen bij de projecten van Kleuteruniversiteit. Omdat ik al flink wat projecten heb uitgevoerd, heeft mij dat een goed inzicht gegeven van de verschillende mogelijkheden qua werkvormen. De opgedane kennis en ervaringen wil ik graag met jullie delen.

De activiteiten uit de projecten kun je uitvoeren in de kleine en in de grote kring. Als je ze in de grote kring uitvoert, wil je natuurlijk dat alle kinderen erbij betrokken zijn. Zo ben ik gaan onderzoeken of ik de activiteiten kon uitvoeren aan de hand van coöperatieve werkvormen. In mijn ervaring wordt een coöperatieve werkvorm al vaak aangeboden bij de activiteit in het project. Deze zijn vervolgens ook prima toe te passen bij andere projecten en activiteiten. Ik licht graag nog wat andere suggesties toe:

Lees verder →

Inspiratieblog: werken aan woordenschat

Ingelien Lemmen is leerkracht op Het Spectrum in groep 1 en ambassadeur bij Kleuteruniversiteit. In dit blog vertelt ze over hoe je de coöperatieve werkvorm Vensterruiten in combinatie met TweePraat in kunt zetten bij de projecten van Kleuteruniversiteit.

Je wilt verschillende activiteiten in je groep uitvoeren zodat woorden voor kinderen duidelijk worden en betekenis krijgen. Binnen mijn team zijn we gewend om coöperatieve werkvormen in te zetten. Hier ben ik mij dan ook meer in gaan verdiepen. Welke werkvorm is geschikt voor kleuters en heeft als doel het stimuleren en uitbreiden van de woordenschat?

Ik ontdekte Vensterruiten, was in eerste instantie best een beetje huiverig en dacht: ‘mijn kinderen kunnen nog helemaal niet zo goed tekenen …’. Toch wilde ik het graag uitproberen en daar heb ik tot de dag van vandaag zeker geen spijt van gehad. Ik ben nu zo enthousiast over deze werkvorm dat mijn collega’s er ook mee aan de slag gaan. Hier lees je mijn ervaringen:

Binnen het project Ontdek de herfst – Noten heb ik deze werkvorm meerdere keren uitgevoerd met verschillende bladzijden uit het prentenboek. Het is een korte activiteit die op een prettige manier zorgt dat het verhaal voor kinderen herhaald wordt. Herhaling is goed voor kinderen, daar zijn we het in het onderwijs over eens. Zo is het handig om de werkvorm in te zetten voorafgaand aan een les die gaat over een bepaald gedeelte uit het prentenboek. In het voorbeeld van Noten kan dit bij de activiteit Herfstwoorden. In deze activiteit maak je een woordweb met de kinderen en denken ze na over de vraag hoe Muis kan weten dat het herfst is. Doordat ze hier bij Vensterruiten al over hebben gehoord, getekend en gesproken kunnen de kinderen met voorkennis aan deze les starten. Dit is prettig!

Lees verder →