Tag Archives: klei

Inspiratieblog: Aan de slag met sensomotorische activiteiten

Ingelien Lemmen is leerkracht groep 1 op basisschool Het Spectrum en ambassadeur bij Kleuteruniversiteit. In dit blog vertelt ze hoe je sensomotorische activiteiten op een eenvoudige manier in kunt zetten in jouw kleutergroep.

Jonge kinderen leren door spel en hierbij is het van groot belang voor hun totale ontwikkeling dat al hun zintuigen worden geprikkeld. Dit kun je met verschillende, originele activiteiten stimuleren door kinderen deze aan te bieden binnen het thema of project zodat je dicht bij hun belevingswereld blijft.

Sensomotorische ontwikkeling – even opfrissen

Een bekende uitspraak, ‘grijpen is begrijpen’, is bijzonder van toepassing bij jonge kinderen. De wisselwerking tussen de zintuigen en het bewegen noemen we sensomotoriek. Zintuigen en motoriek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen doen ervaringen op met hun zintuigen, namelijk horen, ruiken, voelen, proeven en zien. Hierdoor krijgen zij veel informatie over hun eigen lichaam en de wereld om hen heen. Deze informatie van de zintuigen wordt via de zenuwbanen naar de hersenen gestuurd, daar verwerkt en wordt omgezet in een (motorische) reactie. Hoe beter een kind de bewegingen van zijn armen en handen beheerst, hoe meer het aanraakt, voelt, vastpakt en manipuleert, hoe meer het leert over zijn omgeving, en hoe verfijnder de bewegingen worden. De senso-ontwikkeling is enorm belangrijk voor de totale ontwikkeling en moeten wij leerkrachten dan ook volop stimuleren, maar … hoe kun je dit op een creatieve manier en binnen de belevingswereld van jouw kleuters doen?

Lees verder →

Inspiratieblog: sensopatisch spel

Agnes is leerkracht op OBS Waterlelie en ambassadeur bij Kleuteruniversiteit. In deze blog vertelt ze over haar ervaringen met sensopatisch spel. Haar doel is om jou te inspireren. 

(Her)ken je dat? Een kleuter die tijdens het verven niet alleen op papier, maar ook op zichzelf heeft getekend? Of kinderen die hun handen maar blijven wassen en daarbij minutenlang hun handen onder de kraan houden en verder niks doen? Ik ook! Tijdens de opleiding Jonge Kind Specialisatie besloot ik hier bewuster naar te kijken en heb er uiteindelijk voor gekozen om onderzoek te doen naar sensopathisch spel met drie medestudenten. De conclusie van ons onderzoek heeft ertoe geleid dat ik mijn hoeken anders ben gaan inrichten. In deze blog vertel ik je waarom ik dat gedaan heb.

Lees verder →