Tag Archives: methode

Werken met Kleuteruniversiteit – wat kost dat eigenlijk en wat levert het op?

Omdat we merken dat steeds meer scholen behoefte hebben aan een kosteninschatting, om dit mee te kunnen nemen in een schoolbudget, is er nu een Kleuteruniversiteit voorbeeldbegroting beschikbaar. Deze voorbeeldbegroting geeft een indicatie van de kosten van (volledig) werken met Kleuteruniversiteit.

Iedere school is anders en heeft andere behoeften. Materialen van Kleuteruniversiteit kunnen pragmatisch worden ingezet, je kunt zoeken op precies het doel of thema dat de klas op dat moment nodig heeft en daarmee inspelen op de actuele behoefte. Hiermee kun je de Kleuteruniversiteit materialen ook prima als aanvulling op bestaande lesmethodes gebruiken. De doelen van de lesmaterialen worden uitgebreid beschreven en sluiten aan bij de kerndoelen van het PO.

Vrijwel alle Kleuteruniversiteit projecten zijn gebaseerd op bestaande prentenboeken. Aanschaf van deze prentenboeken is nodig voor de uitvoering van het project. Kleuteruniversiteit verkoopt zelf géén prentenboeken, deze kunnen via reguliere boekhandels óf onze vaste boekenverkoop-partner Leesvink.nl worden aangeschaft. Wanneer prentenboeken via de reguliere boekhandels niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld in herdruk), zijn deze prentenboeken veelal nog wel via Leesvink.nl beschikbaar. Natuurlijk behoort lenen bij de bibliotheek ook tot de mogelijkheden. Lees verder →

Inspiratieblog: Een Kleuteruniversiteit implementatie door de ogen van een schooldirecteur

De Burchtgaarde is een kleine, mooie school in Breda. Ze zijn in 2017 voorzichtig begonnen met het werken met Kleuteruniversiteit projecten. Nu, in 2019, werken ze uitsluitend met Kleuteruniversiteit projecten. Johan Traa is directeur van de Burchtgaarde en Esther Pellis is kleuterleerkracht. Dit is hun verhaal. Johan:

Begin schooljaar 2017-2018 kwamen vier juffen van twee kleutergroepen bij mij aankloppen met de vraag of de oude Schatkist methode vervangen mocht worden. Ze wilden op zoek naar iets nieuws. We hadden net nieuw meubilair in de groepen staan en om het feest compleet te kunnen maken, zou een nieuwe frisse en moderne methode/aanpak een gewenste aanvulling zijn.

Wat mij betreft een prima plan, waarbij ik wel wilde dat de keuze vooral vanuit henzelf zou komen. En dat de nieuwe aanpak een dekkend beredeneerd aanbod aangaande de leerlijnen in de eerste twee leerjaren zou omvatten. Dat was de voorwaarde. Ik heb een van hen, juf Esther, gevraagd om de kartrekker te worden en als aanspreekpunt te fungeren. Dat vond ze in het begin even spannend, een hele verantwoording. “Durf je het wel los te laten en het geheel aan mij over te laten?“ Zeker wel. Voor mij was het geen kwestie van geheel loslaten, maar meer van anders vasthouden. Ik wilde in dit proces juist volgen en vooral niet te veel sturen. Het werkte prima. Juf Esther kreeg van mij alle vrijheid om contacten te leggen, materialen en methodes uit te proberen. Er waren drie actuele methodes/methodieken in de race. Er viel er al snel een af, en op het moment dat ze in de groepen met projecten van de Kleuteruniversiteit gingen werken, merkte ik groot enthousiasme en betrokkenheid. Niet alleen bij de juffen zelf, maar ook bij de kinderen en hun ouders. De kinderen kwamen met allerlei spullen van huis naar school toe, als iets paste bij een onderwerp. De betrokkenheid en de passie spatte er van af! Echt geweldig mooi om te zien. Ik heb het woord ‘werkdruk’ in die tijd niet één keer gehoord van de leerkrachten van de groepen 1-2. Er was totaal geen gevoel van moeten, eerder een drijfveer van willen. Want het gevoel was dat het werken met de Kleuteruniversiteit-projecten heel goed paste bij de visie van modern kleuteronderwijs zoals wij dat op school gestalte willen geven.  Lees verder →

Inspiratieblog: aan de slag met een beredeneerd aanbod

Juf Annelieke is leerkracht in groep 1/2/3 op Jenaplanschool De Open Hof en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. In dit blog vertelt ze over hoe je komt tot een beredeneerd aanbod in combinatie met de projecten van Kleuteruniversiteit.

Begin dit jaar heb ik voor Kleuteruniversiteit een blog geschreven over hoe ik in mijn groep gekomen ben tot het realiseren van een beredeneerd aanbod in combinatie met Kijk en Kleuteruniversiteit. Naar aanleiding van deze blog heb ik veel vragen gekregen over het opzetten van het beredeneerd aanbod in een kleutergroep. Enthousiaste reacties van collega’s die het soms lastig vinden om het echt te gaan doen. Want, waar begin je? Heel begrijpelijk vind ik dat. Vandaar dat ik je met deze blog verder wil helpen om een een begin te maken met het creëren van een beredeneerd aanbod op jouw school.

Ik heb al veel kleuterleerkrachten kunnen helpen met mijn tips over het werken met een beredeneerd aanbod. Deze vragen kreeg ik op Kleuteruniversiteit inspiratiedagen, via de mail en op social media. Maar soms zijn deze tips nog niet voldoende. Het kan fijn zijn om met elkaar concreet aan de slag te gaan om zo’n beredeneerd aanbod goed en doordacht op te zetten voor de gehele kleuterbouw in een school. Begin dit schooljaar heb ik tijdens een studiemiddag een onderbouwteam geholpen met het op papier zetten van een beredeneerd aanbod. Deze praktijkervaring gebruik ik graag om uit te leggen hoe je tot zo’n beredeneerd aanbod komt.

De beginsituatie

Lees verder →