Inspiratieblog: thematisch werken met de hele school

Nathalie Vermeule is leerkracht in groep 1/2 op Communityschool de Kameleon en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. Nathalie werkt op de Kameleon vanuit de SLO doelen aan de hand van de Noordwijkse Methode en in dit blog vertelt ze hoe ze op haar school te werk gaan.

Thematisch werken met de hele school. Kan dat? Ja! Wij doen het. Op de Kameleon wordt gewerkt met de Noordwijkse Methode; een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar. Er wordt integraal aan hetzelfde thema gewerkt, gekoppeld aan de ontwikkellijnen. Hierdoor ontstaat samenhang in het programma voor de kinderen. Er wordt rechtstreeks gewerkt vanuit de kerndoelen van de SLO, zodat je precies weet waaraan je werkt met de kinderen. De leerkracht geeft les vanuit zijn of haar talent. De kinderen blijven indien mogelijk in hun eigen klas, maar krijgen steeds een andere leerkracht. De Noordwijkse Methode is gebaseerd op inzichten over hersenen en leren en op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

Het doel van de Noordwijkse Methode is om een kind te laten schitteren met zijn eigen talenten, zodat hij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om zich heen. Om dit doel te verwezenlijken streeft De Noordwijkse Methode ernaar om kinderen een basis te bieden waarmee ze de rest van hun leven alles kunnen blijven leren aansluitend op hun vermogens en wensen. We onderscheiden hierbij drie elementen: Kennis, Inzicht en Vaardigheden.

Bron: noordwijksemethode.nl

Op deze foto zijn kinderen actief bezig tijdens het thema ons dorp/vriendschap.
Zo leren ze  bijvoorbeeld veel over hun omgeving, de kunst en boomsoorten. 

Het Fundamenteel Leer Model

Lees verder →