Inspiratieblog: Aan de slag met sensomotorische activiteiten

Ingelien Lemmen is leerkracht groep 1 op basisschool Het Spectrum en ambassadeur bij Kleuteruniversiteit. In dit blog vertelt ze hoe je sensomotorische activiteiten op een eenvoudige manier in kunt zetten in jouw kleutergroep.

Jonge kinderen leren door spel en hierbij is het van groot belang voor hun totale ontwikkeling dat al hun zintuigen worden geprikkeld. Dit kun je met verschillende, originele activiteiten stimuleren door kinderen deze aan te bieden binnen het thema of project zodat je dicht bij hun belevingswereld blijft.

Sensomotorische ontwikkeling – even opfrissen

Een bekende uitspraak, ‘grijpen is begrijpen’, is bijzonder van toepassing bij jonge kinderen. De wisselwerking tussen de zintuigen en het bewegen noemen we sensomotoriek. Zintuigen en motoriek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen doen ervaringen op met hun zintuigen, namelijk horen, ruiken, voelen, proeven en zien. Hierdoor krijgen zij veel informatie over hun eigen lichaam en de wereld om hen heen. Deze informatie van de zintuigen wordt via de zenuwbanen naar de hersenen gestuurd, daar verwerkt en wordt omgezet in een (motorische) reactie. Hoe beter een kind de bewegingen van zijn armen en handen beheerst, hoe meer het aanraakt, voelt, vastpakt en manipuleert, hoe meer het leert over zijn omgeving, en hoe verfijnder de bewegingen worden. De senso-ontwikkeling is enorm belangrijk voor de totale ontwikkeling en moeten wij leerkrachten dan ook volop stimuleren, maar … hoe kun je dit op een creatieve manier en binnen de belevingswereld van jouw kleuters doen?

Lees verder →