Tag Archives: slo

Inspiratieblog: Een Kleuteruniversiteit implementatie door de ogen van een schooldirecteur

De Burchtgaarde is een kleine, mooie school in Breda. Ze zijn in 2017 voorzichtig begonnen met het werken met Kleuteruniversiteit projecten. Nu, in 2019, werken ze uitsluitend met Kleuteruniversiteit projecten. Johan Traa is directeur van de Burchtgaarde en Esther Pellis is kleuterleerkracht. Dit is hun verhaal. Johan:

Begin schooljaar 2017-2018 kwamen vier juffen van twee kleutergroepen bij mij aankloppen met de vraag of de oude Schatkist methode vervangen mocht worden. Ze wilden op zoek naar iets nieuws. We hadden net nieuw meubilair in de groepen staan en om het feest compleet te kunnen maken, zou een nieuwe frisse en moderne methode/aanpak een gewenste aanvulling zijn.

Wat mij betreft een prima plan, waarbij ik wel wilde dat de keuze vooral vanuit henzelf zou komen. En dat de nieuwe aanpak een dekkend beredeneerd aanbod aangaande de leerlijnen in de eerste twee leerjaren zou omvatten. Dat was de voorwaarde. Ik heb een van hen, juf Esther, gevraagd om de kartrekker te worden en als aanspreekpunt te fungeren. Dat vond ze in het begin even spannend, een hele verantwoording. “Durf je het wel los te laten en het geheel aan mij over te laten?“ Zeker wel. Voor mij was het geen kwestie van geheel loslaten, maar meer van anders vasthouden. Ik wilde in dit proces juist volgen en vooral niet te veel sturen. Het werkte prima. Juf Esther kreeg van mij alle vrijheid om contacten te leggen, materialen en methodes uit te proberen. Er waren drie actuele methodes/methodieken in de race. Er viel er al snel een af, en op het moment dat ze in de groepen met projecten van de Kleuteruniversiteit gingen werken, merkte ik groot enthousiasme en betrokkenheid. Niet alleen bij de juffen zelf, maar ook bij de kinderen en hun ouders. De kinderen kwamen met allerlei spullen van huis naar school toe, als iets paste bij een onderwerp. De betrokkenheid en de passie spatte er van af! Echt geweldig mooi om te zien. Ik heb het woord ‘werkdruk’ in die tijd niet één keer gehoord van de leerkrachten van de groepen 1-2. Er was totaal geen gevoel van moeten, eerder een drijfveer van willen. Want het gevoel was dat het werken met de Kleuteruniversiteit-projecten heel goed paste bij de visie van modern kleuteronderwijs zoals wij dat op school gestalte willen geven.  Lees verder →

Inspiratieblog: thematisch werken met de hele school

Nathalie Vermeule is leerkracht in groep 1/2 op Communityschool de Kameleon en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. Nathalie werkt op de Kameleon vanuit de SLO doelen aan de hand van de Noordwijkse Methode en in dit blog vertelt ze hoe ze op haar school te werk gaan.

Thematisch werken met de hele school. Kan dat? Ja! Wij doen het. Op de Kameleon wordt gewerkt met de Noordwijkse Methode; een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar. Er wordt integraal aan hetzelfde thema gewerkt, gekoppeld aan de ontwikkellijnen. Hierdoor ontstaat samenhang in het programma voor de kinderen. Er wordt rechtstreeks gewerkt vanuit de kerndoelen van de SLO, zodat je precies weet waaraan je werkt met de kinderen. De leerkracht geeft les vanuit zijn of haar talent. De kinderen blijven indien mogelijk in hun eigen klas, maar krijgen steeds een andere leerkracht. De Noordwijkse Methode is gebaseerd op inzichten over hersenen en leren en op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

Het doel van de Noordwijkse Methode is om een kind te laten schitteren met zijn eigen talenten, zodat hij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om zich heen. Om dit doel te verwezenlijken streeft De Noordwijkse Methode ernaar om kinderen een basis te bieden waarmee ze de rest van hun leven alles kunnen blijven leren aansluitend op hun vermogens en wensen. We onderscheiden hierbij drie elementen: Kennis, Inzicht en Vaardigheden.

Bron: noordwijksemethode.nl

Op deze foto zijn kinderen actief bezig tijdens het thema ons dorp/vriendschap.
Zo leren ze  bijvoorbeeld veel over hun omgeving, de kunst en boomsoorten. 

Het Fundamenteel Leer Model

Lees verder →

Inspiratieblog: aan de slag met een beredeneerd aanbod

Juf Annelieke is leerkracht in groep 1/2/3 op Jenaplanschool De Open Hof en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. In dit blog vertelt ze over hoe je komt tot een beredeneerd aanbod in combinatie met de projecten van Kleuteruniversiteit.

Begin dit jaar heb ik voor Kleuteruniversiteit een blog geschreven over hoe ik in mijn groep gekomen ben tot het realiseren van een beredeneerd aanbod in combinatie met Kijk en Kleuteruniversiteit. Naar aanleiding van deze blog heb ik veel vragen gekregen over het opzetten van het beredeneerd aanbod in een kleutergroep. Enthousiaste reacties van collega’s die het soms lastig vinden om het echt te gaan doen. Want, waar begin je? Heel begrijpelijk vind ik dat. Vandaar dat ik je met deze blog verder wil helpen om een een begin te maken met het creëren van een beredeneerd aanbod op jouw school.

Ik heb al veel kleuterleerkrachten kunnen helpen met mijn tips over het werken met een beredeneerd aanbod. Deze vragen kreeg ik op Kleuteruniversiteit inspiratiedagen, via de mail en op social media. Maar soms zijn deze tips nog niet voldoende. Het kan fijn zijn om met elkaar concreet aan de slag te gaan om zo’n beredeneerd aanbod goed en doordacht op te zetten voor de gehele kleuterbouw in een school. Begin dit schooljaar heb ik tijdens een studiemiddag een onderbouwteam geholpen met het op papier zetten van een beredeneerd aanbod. Deze praktijkervaring gebruik ik graag om uit te leggen hoe je tot zo’n beredeneerd aanbod komt.

De beginsituatie

Lees verder →