Inspiratieblog: Structuur aanbrengen in denkpatronen met de Thinking Maps

Nathalie Vermeule is leerkracht groep 1/2 op Communityschool de Kameleon en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. In haar vorige blog heeft Nathalie  over de Noordwijkse Methode verteld waarmee schoolbreed wordt gewerkt. Binnen De Noordwijkse Methode wordt er gebruik gemaakt van diverse activerende werkvormen. In dit blog vertelt Nathalie je er meer over.

In mijn vorige blog schreef ik over de Noordwijkse Methode en over de atelierlessen die wij op onze school aanbieden. Binnen deze lessen maken we gebruik van verschillende activerende werkvormen. Deze werkvormen zijn met enige aanpassing ook zeer goed te gebruiken bij de kleuters. Een van de meer bekendere werkvormen is een woordweb of mindmap. Nu wil ik je graag kennis laten maken met een nieuwe werkvorm: The Thinking Maps. Hiermee help je kinderen om ideeën te visualiseren.

The Thinking Maps

Tijdens de studiedagen van de Noordwijkse Methode werd ons team geïnspireerd door de verschillende werkvormen die binnen de methode worden gebruikt. Frum van Egmond (oprichter van de Noordwijkse methode) gebruikt deze werkvormen ter kennismaking. Deze werkvormen worden The Thinking Maps genoemd. Thinking maps zijn denkkaarten, gekoppeld aan denkprocessen. De kaarten helpen het denken te visualiseren en concrete beelden te creëren van abstracte gedachten. Er zijn in totaal acht verschillende thinking maps waar de kinderen ook verschillende strategieën mee leren. Hieronder vind je een aantal voorbeelden:


See-Think-Wonder:

Bij deze strategie is het bedoeling dat de kinderen beschrijven wat ze zien. Vervolgens gaan ze erover nadenken en stellen zich tot slot de vraag: wat zou ik erover willen weten? Dit kunnen de kinderen in tweetallen bespreken, daarna is het de taak van de leerkracht om hierop terug te komen. Wat zie ik op de platen? Ik denk erover na. Wat zou ik erover willen weten?

Lees verder →