Inspiratieblog: iedere dag een beetje beter? Zo doe je dat!

Sigrid Olivier is werkzaam op CBS Het Baken in groep 1/2 en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. Een aantal jaar geleden werd er op haar school ingezet op een ‘verbetercultuur’. Een onderdeel van dat traject is het verbeterbord waarmee ze in haar groep al snel aan de slag ging. Twee jaar later is het bord een onmisbaar onderdeel in de klas geworden en worden ze schoolbreed ingezet. In dit blog vertelt Sigrid over het werken met het verbeterbord en geeft ze tips waarmee je zelf direct aan de slag kunt.

Verandering
Er heerste een eilandjescultuur bij ons op school. Niet alle talenten en ervaringen van het team werden benut. Zonde, vond onze directie! Daar moest verandering in komen. Af van de ‘eilandjes’ en op weg naar ‘wijlandjes’ onder begeleiding van Stichting LeerKRACHT. Hun motto is: ‘Samen werken aan nog beter onderwijs. Een cultuur waarin je als leraren van elkaar leert en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert.’ Dat klinkt mooi in theorie, maar hoe werkt het in de praktijk? Wat zou er gaan veranderen in mijn groep? En zou ik er ook iets aan hebben bij de kleuters?

Verbeterbord team
De eerste stap die we hebben genomen op weg naar een ander schoolklimaat was het zogenaamde verbeterbord voor het team. Alle vergaderingen kwamen te vervallen en maakten plaats voor bordsessies van maximaal 15 minuten. Het verbeterbord bracht interne veranderingen met zich mee. Voortaan zouden wij samen problemen oplossen waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Iedereen ziet op het bord aan welke punten worden gewerkt en hoe dat zou gebeuren. Op deze manier worden problemen gevisualiseerd en wordt verbeteren een structureel onderdeel van het werk op school.

Bordsessie
Bij iedere bordsessie heeft er een collega de leiding. Deze collega leidt de bordsessie in goede banen. Een andere collega is notulist en nog een collega bewaakt de tijd. De punten op het bord worden stap voor stap besproken. We beginnen met de check-in om na te gaan of alle collega’s kunnen participeren aan de bordsessie. Vervolgens gaan we aan de slag met verbeterpunten en proberen we oplossingen aan te dragen. Dit was een enorme verandering en verbetering met voorheen. Die lange vergaderingen behoorden tot de verleden tijd. Eindelijk werd er weer over onderwijs gesproken. Een verademing!

Het verbeterbord in de klas
Zou het verbeterbord ook een plaats in mijn klas kunnen krijgen? Deze vraag kwam al snel in mij op. Eigenaarschap is een veelgehoorde term wanneer er wordt gesproken over 21st century skills, maar ik vond het altijd lastig om dit in de praktijk vorm te geven. Recentelijk waren we wel gestart met een leerlingenraad bij ons op school, maar de bezetting van de raad bestaat uit kinderen uit hogere groepen. Kun je kleuters ook een stem geven? En hoe doe je dat dan in een groep van meer dan 30 kleuters? Kun je iedereen wel echt ‘horen’? En wat als de voorstellen van de kinderen ‘onredelijk’ zijn? Stel dat we de muur roze verven moeten verven of ze vinden dat er een kermis op het schoolplein moet komen! Er was maar een manier om daar achter te komen.

Lees verder →