Begrippen

Bij dit lesdoel bieden we begrippen zoals groot – klein, eerste –  laatste, hoog – laag, etc. De kinderen kunnen de deze begrippen herkennen en benoemen in de juiste context.