Cijfers

Het kunnen herkennen en benoemen van een cijfer en deze kunnen koppelen aan de bijbehorende hoeveelheid. Het kunnen redeneren over de telrij in een eenvoudige en betekenisvolle situatie.