Cora Hansen

Cora Hansen werkt sinds 1992 in het onderwijs en heeft lesgegeven aan veel verschillende groepen en onderwijsvormen. Zo gaf ze enkele jaren les aan een VSO-ZMOK groep, begeleidde kleuters op een VVE locatie en gaf les aan groep 5, 6 en 7 op een dorpsschool. De afgelopen jaren heeft zij zich verdiept in het onderwijs aan jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Inmiddels geeft zij al geruime tijd les aan de hoogbegaafdenafdeling van basisschool Het Vianova.

Omdat er in de startperiode van het hoogbegaafdenonderwijs aan ‘slimme kleuters’ nog weinig literatuur en lesmaterialen beschikbaar waren, heeft zij veel zelf uitgezocht en uitgeprobeerd. Cora deelt graag haar ervaring en inzichten met leerkrachten die vragen hebben over het werken met jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarbij heeft het (op tijd!) herkennen en erkennen van slimme kleuters een belangrijke plaats. Verder geeft Cora op haar eigen site, in onze workshops en op Facebook tips en ideeën om deze kleuters te begeleiden, zonder het leerstofaanbod van groep 3 naar voren te halen. Speels leren, geïntegreerd in de kleutergroep, mét aandacht voor de leerbehoefte en interesse van de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong!