Klanken

Het kunnen onderscheiden van individuele klanken is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het leren lezen. Daarbij is er onderscheid in moeilijkheidsgraad door verschillende posities van klanken te ondervragen. Over het algemeen wordt de eindklank als de makkelijkste vorm ervaren omdat deze klank het laatste blijft hangen. Meestal wordt in een kleutergroep de beginklank als eerste bevraagd en de middenklank wordt gezien als de moeilijkste klank om te onderscheiden. Voornamelijk kleuters die verder in hun ontwikkeling zijn gaan met deze klank aan de slag.