Klankgroepen

Woorden kunnen worden opgedeeld in klankgroepen. Anders dan bij lettergrepen zijn klankgroepen gericht op wat je hoort in een woord. Dit verschil wordt bij het woord potten duidelijk. Wanneer het woord wordt opgedeeld in lettergrepen, zie je pot-ten. Als je luistert naar de verschillende klankgroepen in het woord, hoor je po-tten. Het opdelen van woorden in klankgroepen is een voorbereiding op het latere lezen.