Letters

Letters worden spelenderwijs aangeboden in onze activiteiten. Wanneer een kind interesse toont in letters, achten wij het uiterst zinvol om een aanbod te bieden. Het kind is intrinsiek gemotiveerd en dat is de beste voorwaarde voor het leren. Met dit doel bied je een aanbod met de verwachting dat de kinderen (enkele) letters kunnen herkennen en benoemen.