Probleemoplossend denken

De kinderen kunnen redeneren over een probleem en daarvoor een passende oplossing bedenken.