Rianne

Rianne Hofma is een van de laatste ‘kleuterleidsters’ die haar opleiding nog aan de KLOS gevolgd heeft. Ze is een enthousiaste leerkracht, die de onderwijsontwikkelingen op de voet volgt en het lesgeven aan kleuters nog steeds als een geweldige uitdaging ervaart. Mindmappen met kleuters is haar specialiteit. Ze zet deze werkvorm succesvol in bij woordenschatontwikkeling en begrijpend luisteren. Rianne ziet dat terug in de resultaten van haar leerlingen. Wetenschappelijke onderbouwing hiervan is haar grootste wens. In samenwerking met de afdeling Onderwijswetenschappen en Theoretische Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft ze recent een subsidie aanvraag ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Die aanvraag is gehonoreerd en op dit moment loopt er een onderzoek welke in het najaar van 2017 afgerond moet zijn. Een andere grote wens is om alle kleuters van mindmappen te laten profiteren. Daarom deelt Rianne haar kennis en ideeën over dit onderwerp op haar website www.mindmappenmetkleuters.nl, schreef zij artikelen voor o.a. Praxisbulletin, MeerTaal, Educatieheld en JSW en verzorgt zij de workshop ‘Mindmappen met kleuters’ voor Kleuteruniversiteit.