Rijmen

Bij rijmen ontdekken kinderen dat woorden een zelfde eindklank kunnen hebben. Eind groep 1 moeten kinderen dit kunnen herkennen en zelf kunnen toepassen. Het is een aanwijzing dat de ontwikkeling in het fonologisch bewustzijn op gang komt.