Samenleving en maatschappij

Dit doel richt zich op onze directe omgeving en andere culturen.