Sanne

Sanne Ramakers studeerde in 2002 af van de PABO en begon vrijwel direct met haar website JufSanne.com. Daarnaast gaf ze les aan de groepen 1 en 2.  In 2005 schreef ze in opdracht van Uitgeverij Malmberg de verkeersmethode Wegwijs voor kleuters. Dit was de start van het verrichten van auteurswerkzaamheden voor diverse educatieve uitgeverijen. Inmiddels heeft Sanne o.a. projecten als Groove.me, Kleuterplein, het Sinterklaasjournaal en Koekeloere op haar naam staan. Vandaag de dag maakt ze o.a. voor uitgeverij Clavis lesbrieven en aanvullende materialen bij prentenboeken, schrijft ze voor het onderwijstijdschrift Praxisbulletin en geeft ze workshops en trainingen voor een onderwijsadviesbureau. Sanne is de oprichter van Kleuteruniversiteit. Ze coördineert, is eindredacteur, auteur en workshopleider bij Kleuteruniversiteit.

jufsannelogo