Sigrid

De laatste weken van het schooljaar was het warm in mijn lokaal. Ik moest uitkijken dat ik niet zelf aan het spelen was bij de watertafel. Schooldagen bij kleuters zijn intensief, maar wat is het werken met kleuters inspirerend! Inspiratie vind ik niet alleen bij kleuters zelf, maar ook bij Kleuteruniversiteitsprojecten.

Ik ben Sigrid Olivier (1977) en ik woon met mijn man, zoon en dochter in Spijkenisse. Al zeventien jaar lang werk ik met plezier op CBS Het Baken in mijn woonplaats. In 2017/2018 start ik in groep 3. Na de kerstvakantie gaat deze groep samen met de andere groep 3 en zal ik met mijn duo een instroomgroep opstarten.

Op school promoot ik altijd nieuwe kinderboeken aan het team en ik ben betrokken bij het organiseren van activiteiten tijdens de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleesdagen en de Boekenbingo van juf Sanne. Ik heb een ‘aardige verzameling’ kinderboeken en ik sta regelmatig ergens in de rij om een handtekening van een auteur te bemachtigen. Dit schooljaar ga ik starten met de cursus ‘Open Boek’ om leescoördinator te worden binnen onze school.

Wat heerlijk dat in alle projecten van Kleuteruniversiteit een kinderboek centraal staat! Toen ik in 2015 aan de slag ging met het project ‘Een gat in mijn emmer’ was ik verkocht. De kinderen renden ’s ochtends de klas in om te zien of er weer een brief klaar lag. Ik heb zelfs één meisje ervan moeten overtuigen, dat beer alleen ’s nachts de klas binnenkwam. Zij dacht dat beer ieder moment kon binnenstappen. In bovengenoemd project komen ook onderdelen van het vak ‘Natuur en techniek’ aan bod. Fijn, want naast lezen vind ik het belangrijk, dat jonge kinderen spelend en ontdekkend leren. Als ambassadeur zal ik jullie inspireren, maar ik verwacht ook zelf een hoop te leren van andere kleuterjuffen en -meesters.