Tellen

Lessen met dit doel gaan inhoudelijk over meer dan alleen tellen, getallen en hoeveelheden. De lessen kunnen ook gaan over het verdelen, splitsen, rangtelwoorden en het toepassen van hoeveelheidsbegrippen als meer, minder, evenveel etc.