Tijd

Tijd is een lastig begrip voor kleuters. We besteden aandacht aan dit begrip als we het hebben over de dagen van de week, het ritme van de dag, de maanden van het jaar en het lineair verstrijken van de tijd. Daarnaast is het vertellen van gebeurtenissen in chronologische volgorde een onderdeel van het subdoel Tijd. Begrippen die aan bod komen bij dit doel zijn bv: dag, nacht, gisteren, morgen, vroeger, nu, toen, straks, lang, kort, eerder, later. Ook leren de kinderen wat de functie is van de verschillende instrumenten die tijd kunnen meten en krijgen ze besef dat het beleven van tijd voor iedereen anders is.