Wereldoriëntatie

Onder het ontwikkelingsgebied wereldoriëntatie rekenen we:

– natuur
– techniek
– ruimte

De doelen bij natuur richten zich op kennis van de natuur om het kind heen en het besef van cycli in mens en dier.