Woorden en zinnen

De kinderen leren dat een zin bestaat uit meerdere woorden, en dat een woord een groep letters is die bij elkaar horen. Ze leren zelf zinnen te maken met een woord.