Woordenschat

Bij woordenschat gaat het om het herkennen en begrijpen van woorden en deze gebruiken. Daarnaast richt dit doel zich op het gericht uitbreiden van de woordenschat en het herleiden van woordbetekenissen aan de hand van verhalen.