Lesmaterialen van Kleuteruniversiteit kun je gebruiken naast bestaande methodes. Je kunt ook je complete kleuteronderwijs vormgeven met het ons aanbod van materialen, waarbij veel aandacht is voor spel. Kleuteruniversiteit materialen hebben duidelijk geformuleerde lesdoelen die gekoppeld zijn aan bestaande SLO-doelen. Per project bieden wij een lesdoelenoverzicht, bijvoorbeeld: www.kleuteruniversiteit.nl/winkel/project-het-letterwinkeltje/ . In de beschrijving van het project vind je een linkje met ‘Download hier de lesdoelen van dit project’. Deze kun je bekijken voordat je een project aanschaft. De lesdoelen zijn over te nemen in leerlingvolgsystemen, zoals KIJK!, Inzichtelijk, ParnasSys of Pravoo.

Eén van onze ambassadeurs, Fabine van Ginkel, werkt op school met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hoe combineert ze dat met de projecten van Kleuteruniversiteit? Fabine zegt daarover:

logo-parnassysZelf werk ik met Leerlijnen van ParnasSys. Daarnaast hebben we geen methodes, dus ik ben gewend mijn eigen doelen op te zoeken en daar zinvolle activiteiten bij te bedenken. De projecten van Kleuteruniversiteit helpen daar wel bij, omdat er veel verschillende activiteiten in staan, die zelf ook weer aan te passen zijn. Het gebruik van de projecten bespaart veel tijd aan het bedenken en uitwerken van lessen.

In ParnasSys staan de doelen waarvan verwacht wordt dat de kinderen die halen, per half jaar ingedeeld. Een 0 voor de begindoelen, 1a voor eerste helft groep 1, 1b voor de tweede helft van groep 1 en 2c als plusdoelen voor groep 2. Ze staan overzichtelijk geordend per vakgebied en je kunt door kinderen en doelen te selecteren (vakje aanvinken) bijvoorbeeld een groepsplan maken. Als doelen dan ingepland staan, krijgen ze een andere kleur en als ze behaald zijn (gewoon een vakje aanvinken) krijgen ze weer een andere kleur. Zo is ook goed per klas te zien waar je nog extra aandacht aan moet besteden of welk kind er achterblijft of juist voorloopt.

Thema’s staan tegenwoordig bij ons vast in een tweejarenplan. Sommige thema’s liggen dan echt vast (zoals Sinterklaas, Kerst en seizoenen), sommigen zijn elke keer verschillend, zoals de kinderboekenweek of een fantasiethema. Binnen de thema’s passen vaak meerdere projecten van Kleuteruniversiteit waar we uit kunnen kiezen. Er zijn zoveel projecten! De doelen bepalen we zelf, we stellen 4x per jaar een groepsplan samen (heel eenvoudig te doen met ParnasSys), waarin een aantal doelen staan.

Komt een bepaald doel toch niet voor in een project, dan kan dat nog in een volgend project. Soms voeg ik zelf een les toe of verander ik een les zo, dat het toch aansluit bij mijn gestelde doelen. Soms sla ik ook een les over, het is net wat je zelf wilt en wat er past bij jouw groep. Dat vind ik zo fijn, je hoeft niets! Van tevoren weet ik niet precies welke doelen er voor komen in een project, maar dat hoeft ook niet. Alle lessen zijn afgestemd op kleuters. Gaat  de les over tellen tot 10, maar past tellen tot 20 beter in jouw groep, dan doe je dat. Alle kleuters moeten toch ongeveer hetzelfde leren en daar is Kleuteruniversiteit op afgestemd. Sommige doelen kun je op een andere manier aan de orde brengen. Zo heb ik laatst de rekenliedjes gekocht om op een andere manier de rekenbegrippen aan de orde te brengen en de raamfiguren om visuele discriminatie (en motoriek) te oefenen. Soms kan je dus ook heel gericht op doelen iets passends vinden bij Kleuteruniversiteit. Soms kun je met een les meerdere doelen aan bod laten komen en soms zijn er ook lessen waar ik geen doelen uit ParnasSys bij vind, maar die wel heel nuttig of leuk zijn voor de kinderen. Dat is ook heel belangrijk!

Ook Agnes werkt met ParnasSys:

logo-parnassysIk werk graag met projecten van Kleuteruniversiteit, omdat het je veel vrijheid geeft. Bij andere methodes zit alles vaak sneller dichtgetimmerd en kun je bepaalde lessen niet doen als je voorgaande lessen niet hebt gedaan. Dit is met de projecten van Kleuteruniversiteit niet zo. Ik heb ook wel eens lessen niet gedaan en anderen juist meerdere malen, met hier en daar wat kleine aanpassingen. Die mogelijkheid heb je en je hebt de ruimte om zelf ook nog dingen in je weekplanning toe te voegen, waarvan je weet dat de leerlingen dit fantastisch vinden of omdat het erg goed past bij het thema. Afgelopen schooljaar heb ik gewerkt met een vaste themaplanning. De thema’s stonden aan het begin al vast met hier en daar weken zonder thema. Tussendoor heb ik wel eens een thema gekozen waar de kinderen zelf mee kwamen, zoals dino’s rond vaderdag.

Ik zal uitleggen hoe ik werk met leerlijnen in ParnasSys in combinatie met de projecten van Kleuteruniversiteit:

Een aantal weken voordat het thema start, vaak in de week ervoor, maak ik een themaplanning. Op deze planning vul ik in wat ik zelf aan bod wil laten komen en daarnaast kijk ik naar de doelen die we als school hebben gesteld voor de leerlijnen. Per categorie (taal, rekenen, motoriek en spel) kies ik een aantal doelen. Dit is wel afhankelijk van hoeveel weken ik werk aan een thema. Deze doelen vul ik ook in op de themaplanning en dit document upload ik in ParnasSys. Zo is het zichtbaar voor de collega’s en eventueel de inspectie. Daarna kijk ik welk project van Kleuteruniversiteit past bij het thema en de doelen waaraan ik die periode wil werken. Het is nog niet voorgekomen bij mij dat er geen enkel project niets deed aan de door mij gestelde doelen. Voor de meeste projecten staat in de webwinkel een document met daarin de doelen per les. Deze kun je al bekijken voordat je een project hebt aangeschaft en dit helpt mij vaak bij het kiezen van een project.

Als ik eenmaal een keuze heb gemaakt en het project heb aangeschaft, kijk ik naar de lessen die het beste bij de door mij gestelde doelen passen. In de inhoudsopgave zet ik een krul voor deze lessen en later vul ik ze in op mijn weekplanning. Tijdens en na de les merk ik snel genoeg welke leerlingen nog moeite hebben met de gestelde doelen. Deze leerlingen bied ik de les nogmaals in de kleine kring aan. Als het blijkt dat leerlingen erg veel moeite hebben met de gestelde doelen, dan maak ik een apart clustergroepje aan. Deze werken dan aan de gestelde doelen voor de hele klas, maar ook individueel of in een klein groepje nog aan de doelen die ze niet hebben behaald. Op de te downloaden lesdoeloverzichten van de projecten van Kleuteruniversiteit, vul ik heel kort in hoe de les ging en of er dingen opvallen. Dit kunnen ook de pluskinderen zijn.

Nadat ik meerdere keren heb geregistreerd dat een leerling een bepaald doel behaald heeft, vink ik deze af in ParnasSys. Soms registreer ik dit eerst op een apart blad, gekregen van de cursusleidster, maar soms zie ik dat alle leerlingen dit al kunnen en dan vink ik het direct af in ParnasSys. Het kan ook voorkomen dat er tijdens een les aan meerdere doelen gewerkt wordt. Deze vink ik dan beide af, ook al heb ik niet specifiek voor dit doel gekozen. Je ziet dan immers al dat een bepaalde leerling dit al beheerst, dus waarom dan niet meteen afvinken? Soms kom je ook lesdoelen tegen die niet vermeld staan in het project, doordat leerlingen zelf met dingen komen of doordat je de les had aangepast. Ook deze doelen registreer ik.

Ook komt het voor dat een gekozen doel niet voorkomt in een project van Kleuteruniversiteit. Ik heb zelf een bestaande les uit een project aangepast, maar ook wel zelf lessen ontworpen die aansluiten bij het doel. Hierbij kies ik dan wel lessen die weer aansluiten bij het prentenboek die op dat moment centraal staat. Heel vaak is dit nog niet voorgekomen overigens. Ik heb ook wel eens met meerdere projecten gewerkt tijdens één thema. Dit werkte ook prima.

Bekijk ook deze uitgebreide blog eens van Agnes over werken met ParnasSys en Kleuteruniversiteit.

Dieke werkt met het leerlingvolgsysteem Inzichtelijk, ze vertelt hoe ze dat doet:

inzichtelijkBij ons op school werken graag thematisch en willen we niet gebonden zijn aan een methode. De projecten van Kleuteruniversiteit spreken ons én de leerkrachten erg aan. Iedereen is er met veel enthousiasme mee aan het werk! We kijken welke onderwerpen er leven bij de kinderen om vervolgens te kijken welke projecten van Kleuteruniversiteit in aanmerking komen.

Natuurlijk moeten ook wij registreren wat we doen en ons aan de leerlijnen houden. Vandaar we hebben gekozen voor het leerlingvolgsysteem Inzichtelijk.
Bij Inzichtelijk staan er elke maand voor groep 1 en voor groep 2 doelen centraal op het gebied van taal en rekenen. Elke week geven we in elk geval 3 taalkringen en 2 rekenkringen gericht op de doelen van die maand. Als we met een thema werken dan kijken we per week welke doelen binnen het thema passen bij de doelen van Inzichtelijk van die maand. Die lessen geven we in elk geval en noteren we in het weekschema van Inzichtelijk. We vullen de taal en rekenkringen aan met lessen die we zelf verzinnen bij de doelen én die bij het thema passen. En natuurlijk hebben we dan nog kringen over, die we op kunnen vullen met lessen uit de projecten van Kleuteruniversiteit.

Als je de projecten van Kleuteruniversiteit bekijkt, zie je dat er bij elke les precies het doel is omschreven. En bij veel projecten kan je het doelenoverzicht downloaden, zodat je kan zien welke doelen er bij het project aan bod komen. Zo kun je zien of de doelen van het project passen bij de doelen die je aan wilt bieden.

Nathalie werkt met KIJK! op school. Ze doet dat als volgt:

Ik werk graag met Kleuteruniversiteit projecten. Allereerst neem ik het project door (bijvoorbeeld project ‘Oma’s en opa’s’) en bekijk welke doelen er worden aangeboden. Vervolgens maak ik via KIJK! een themaplan waarin de doelen voor plus- en zorgkinderen staan (ook een soort groepsplan, maar dan kleiner).  In een tabel houd ik bij aan welke doelen ik heb gewerkt per Kleuteruniversiteit project. Je kunt een voorbeeld uitwerking zien door hier te klikken. De rode kruisjes in het lesdoelen overzicht heb ik zelf aangevuld, omdat ik vind dat we dat ook moeten doen in de groep.